real clunker - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner