recognition of the identity - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner