regain one's position - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner