reject someone with exasperation - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner