rocking of a vehicle - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner