roller singeing machine - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner