shiver in one's boots - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner