soak something with sweat - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner