stare into space - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner