startle more easily - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner