strain oneself in some activity - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner