suitable for spinning - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner