sweetheart swindle - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner