take the logarithm of - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner