target turning mechanism - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner