tear a strip off someone - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner