ternary representation - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner