to bring down - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner