to pick one's nose - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner