to seriously threaten - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner