to take delivery - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner