to flip something open - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner