unable to do or finish something in a certain period - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner