undulation of the body - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner