unplugged a device - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner