urge on somebody - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner