vdt (video display terminal) - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner