weight of glue - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner