working little but eating heartily - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner