you're so pathetic - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner