be the bane of something - Türkçe İngilizce Sözlük