make/establish contact with someone - Türkçe İngilizce Sözlük