pass on/give (one's) regards/best wishes to someone - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?