önemli ölçüde - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

önemli ölçüde"önemli ölçüde" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 5 sonuç

Türkçe İngilizce
General
önemli ölçüde a considerable extent i.
önemli ölçüde significantly s.
önemli ölçüde significantly zf.
önemli ölçüde dramatically zf.
önemli ölçüde considerably zf.

"önemli ölçüde" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
General
önemli ölçüde değişmek change dramatically f.
önemli ölçüde azaltmak decimate f.
önemli ölçüde farklı şekillerde in significantly different ways zf.
Slang
bireyin geleceğini önemli ölçüde etkileyecek bir karar career limiting move
Trade/Economic
işletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri information about changes in accounting estimates and their monetary effects, those which have materially effect to gross profit ratios
mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar other significant matters effecting to or making financial statements more clear, interpretable and understandable should be disclosed