özellikler - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

özellikler"özellikler" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 13 sonuç

Türkçe İngilizce
General
özellikler peculiarities i.
özellikler particulars i.
özellikler features i.
özellikler properties i.
özellikler specifications i.
özellikler qualities i.
Technical
özellikler specification i.
özellikler properties i.
Computer
özellikler properties i.
özellikler properties for i.
Construction
özellikler requirement i.
Automotive
özellikler properties i.
Psychology
özellikler traits i.

"özellikler" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 309 sonuç

Türkçe İngilizce
General
amerikan ulusal özellikler american national characteristics i.
kimyasal özellikler chemical properties i.
duyusal özellikler sensorial properties i.
oyuncuların belli özellikler taşıyan strateji seçimleri nash equilibria i.
optik özellikler optical properties i.
duyusal özellikler yönetimi management of sensorial properties i.
kazanılmış özellikler acquired characteristics i.
teknik özellikler technical specifications i.
temel özellikler basic characteristics i.
japon ulusal özellikler japanese national characteristics i.
dildışı özellikler extralinguistic features i.
ulusal özellikler national characteristics i.
teknolojik özellikler technological specifications i.
milli özellikler nationality i.
asıl ve ikincil özellikler intrinsic and extrinsic properties i.
gerçek ve geçici özellikler intrinsic and extrinsic properties i.
karmaşık özellikler göstermeyen tarz rural style i.
genel özellikler general features i.
ortak özellikler common features i.
kilit özellikler key features i.
ayırdedici özellikler distinguishing features i.
ayırdedici özellikler signatures i.
geometrik özellikler geometric properties i.
morfolojik özellikler morphological properties i.
biçimsel özellikler morphological properties i.
fiziksel özellikler physical properties i.
genel özellikler general characteristics i.
yaşamı kolaylaştıran özellikler features that make life easier i.
coğrafik özellikler geographical features i.
fiziksel özellikler physical characteristics i.
yapısal özellikler structural characteristics i.
kişisel özellikler personal characteristics i.
iyileştirilmiş/geliştirilmiş özellikler improved features i.
sosyodemografik özellikler sociodemographic attributes i.
fiziksel özellikler physical qualities i.
temel özellikler primary features i.
ana özellikler primary features i.
ana özellikler main features i.
temel özellikler main features i.
diğer özellikler other features i.
karakteristik özellikler characteristic features i.
kişisel özellikler personal features i.
ortaya çıkan yeni özellikler emergent properties i.
anatomik özellikler anatomical features i.
beliren özellikler emergent properties i.
satılmak için üretilmiş olup sanatsal özellikler de taşıyan gündelik nesne ready-made i.
erkeklere atfedilen özellikler testosterone i.
gerekli kişisel özellikler the right stuff i.
dahili özellikler internal specifications i.
eğlenceli özellikler jollity i.
burma, bangladeş ve hindistan'ın bazı kısımlarındaki mongoloid özellikler gösteren, düz siyah saçlı, buğday tenli ve kahverengi gözlü insanlardan oluşan dağlı kabilelere mensup kimse kuki i.
siyahilere özgü özellikler blackness i.
anneye yakıştırılan sevecenlik, sıcaklık ve şefkat gibi özellikler gösterme maternal quality i.
erkeksi özellikler katma masculation i.
mayıs ayının ilk gününün sabahında görülen ve birtakım doğaüstü özellikler atfedilen çiylenme may dew i.
vasat özellikler sergileyen kimse mediocrity i.
çocuksu özellikler taşıyan adam men-children i.
ayırt edici özellikler headmark [scotland] i.
genç kadına özgü özellikler missishness i.
genç kıza özgü özellikler missishness i.
anneye özgü özellikler motherhood i.
kadın doğasına özgü özellikler muliebrity i.
kadına özgü özellikler muliebrity i.
geometrik özellikler geometrics i.
2. dünya savaşı'ndan önceki cahil kırsal kesme özgü özellikler dad and dave [australia] i.
ayırt edici özellikler daps [dialect] [uk] i.
karşılaştırılabilir özellikler compare i.
karşılaştırılabilir özellikler comparison i.
gidişatı devamlı kötüye giden özellikler disimprovement i.
tilkiye özgü özellikler vulpinism i.
başarı, zenginlik, nüfuz gibi özellikler ile öne çıkan üçgenimsi bölge golden triangle i.
istenilen sonuç için gerekli özellikler goods i.
istenilen sonuç için gerekli özellikler goods i.
insani özellikler yakıştırmak anthropomorphize f.
benzer özellikler taşımak have several characteristics in common f.
insani özellikler yakıştırmak anthropomorphise f.
kadınsal özellikler atfetmek enwoman f.
tavuğa benzer özellikler geliştirmek chicken f.
bazı kentsel özellikler taşıyan bölge semiurban s.
insani özellikler verilmiş humanized s.
insani özellikler verilmiş humanised s.
karmaşık özellikler göstermeyen country-style s.
indirgeyici özellikler taşıyan reducent s.
yumurta akına özgü özellikler taşıyan glairy s.
genel özellikler anlamına gelen bir ön ek mc- ök.
Phrasals
belirli özellikler/becerile/yetenekler gerektirmek call on something f.
belirli özellikler/becerile/yetenekler istemek call on something f.
Idioms
tipik baskın ve saldırgan alfa erkek özelliklerine zıt özellikler gösteren erkek/adam beta male i.
ilk halindeki özellikler original character i.
cazip yan/ek özellikler bells and whistles i.
(olup) olabilecek bütün özellikler bells and whistles i.
kolayca fark edilmeyen özellikler hidden depths i.
sadece en vazgeçilmez özellikler bare necessities i.
üstün özellikler/nitelikler sterling qualities i.
sıra dışı özellikler/nitelikler sterling qualities i.
seçkin özellikler/nitelikler sterling qualities i.
iyi/yararlı özellikler katmak bring something to the party f.
fantastik özellikler taşıyan never-never s.
Trade/Economic
aranan özellikler required qualifications i.
aranan özellikler qualifications i.
ayırt edici özellikler unique selling proposition i.
belirleyici özellikler determinant attributes i.
niteliksel özellikler qualitative characteristics i.
müşterileri çeken ve onların alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan fiziki özellikler ve güzellikler atmospherics i.
niteliksel özellikler qualitative characteristic i.
Law
avukatlara atfedilen özellikler attorneyism i.
Politics
siyasi özellikler kazandırma politicisation i.
siyasi özellikler kazandırma politicization i.
bir kralda bulunan özellikler kinghood i.
Media
haberciye özgü özellikler reporterism i.
Technical
akustik özellikler acoustic characteristics i.
akustik özellikler acoustical properties i.
antropometrik özellikler anthropometric characteristics i.
aygıta özgün özellikler device-specific properties i.
ayırıcı özellikler characteristic properties i.
bazı fiziksel ve mekanik özellikler certain physical and mechanical properties i.
bağlaşık özellikler colligative properties i.
düşük sıcaklıkta mekanik özellikler low-temperature mechanical properties i.
dinamik özellikler dynamic properties i.
dinamik mekanik özellikler dynamic mechanical properties i.
durağan özellikler static properties i.
doğal özellikler natural features i.
dirim mekaniksel özellikler biomechanival properties i.
en iyi hale getirilmiş özellikler optimized specifications i.
elektrostatik özellikler electrostatic properties i.
eşyönsüz özellikler anisotropic properties i.
geliştirilmiş özellikler improved properties i.
fiziksel özellikler ve sistem tasarımı physical properties and system design i.
fiziksel özellikler physical properties i.
fiziksel ve kimyasal özellikler physical or chemical properties i.
fiziksel ve kimyasal özellikler physicochemical properties i.
genel teknik özellikler general technical specifications i.
güneşin uv ışınlarından koruyucu özellikler solar uv protective properties i.
hidrolik özellikler hydraulic properties i.
ışıksal özellikler optical properties i.
ilgin özellikler affine properties i.
ışınetkin özellikler radiactive properties i.
jeoteknik özellikler geotechnical properties i.
ısıl özellikler thermal properties i.
ısıl elektrik özellikler thermoelectric properties i.
kaplamsal özellikler extensive properties i.
kitlesel özellikler bulk properties i.
kimyasal özellikler chemical properties i.
kimyasal bileşim ve mekanik özellikler chemical composition and mechanical properties i.
makroskopik özellikler macroscopic properties i.
mekanik özellikler mechanical properties i.
mekanik ve fiziksel özellikler mechanical and physical properties i.
mekanik özellikler mechanic properties i.
mıknatıssal özellikler magnetic properties i.
morfolojik özellikler morphological i.
ortak teknik özellikler common technical features i.
nicel özellikler colligative properties i.
oda sıcaklığında mekanik özellikler mechanical properties at room temperature i.
optik özellikler optical properties i.
optik özellikler optic characteristics i.
özgül özellikler specific properties i.
özellikler kanunu law of properties i.
plastik özellikler plastic properties i.
reolojik özellikler rheological properties i.
statik özellikler static properties i.
temel özellikler intrinsic characteristics i.
tek değerli özellikler single valued properties i.
teknik özellikler technical characteristics i.
tribolojik özellikler tribological properties i.
teknolojik özellikler technological properties i.
termo-fiziksel özellikler thermo-physical properties i.
termofiziksel özellikler thermophysical properties i.
yapısal özellikler constitutive properties i.
yönlü özellikler directional properties i.
yöne bağlı özellikler directional properties i.
yükleri farklı olup diğer özellikler bakımından aynı olan bir grup temel parçacık multiplet i.
Computer
ana bilgisayar özellikler host properties i.
diğer özellikler special features i.
ek özellikler extended features i.
eklenmiş özellikler added features i.
ek özellikler additional features i.
fiziksel özellikler physical properties i.
izdüşümsel özellikler projective properties i.
özellikler menüsü properties menu i.
sadece özellikler properties only i.
tüm özellikler all properties i.
yöntemler/özellikler methods/properties i.
mevcut programı yeni özellikler ekleyerek kullanan program hack i.
daha kompleks ve ileri özellikler sunmak enhance f.
yalnızca özellikler properties only expr.
Informatics
varsayılan özellikler default properties i.
elektronik yayın içeriklerinin epub formatında tek tip görüntülenebilmesi için standardize edilmiş özellikler ops (open publication structure) kısalt.
Telecom
ilave özellikler additional features i.
teknik özellikler technical specifications i.
Construction
hidroısıl özellikler hydrothermal properties i.
oda sıcaklığında mekanik özellikler mechanical properties at room temperature i.
strüktürel özellikler structural features i.
temel özellikler basic requirements i.
yalıtıcı özellikler insulating properties i.
Automotive
elektronik özellikler grubu electronic features group i.
elektronik özellikler modülü electronic features modules i.
fiziksel özellikler physical properties i.
mekanik özellikler mechanical properties i.
özellikler plakası certifications plate i.
teknik özellikler specifications i.
Traffic
akustik olmayan özellikler non-acoustical characteristics i.
Aeronautic
izotropik özellikler isotropic properties i.
Marine
bir denizciye özgü özellikler taşıyan maritimal [obsolete] s.
bir denizciye özgü özellikler taşıyan maritimate [obsolete] s.
Mining
stereometrik özellikler stereometric characters i.
Medical
atipik klinik özellikler atypical clinical features i.
epidemiyolojik ve klinik özellikler epidemiologic and clinical features i.
klinik özellikler clinical features i.
kötü prognostik özellikler adverse prognostic characteristics i.
makroskobik ve mikroskobik özellikler macroscopic and microscopic features i.
makroskopik özellikler macroscopic characteristics i.
morfolojik özellikler morphologic characteristics i.
mikroskopik özellikler microscopic characteristics i.
organoleptik özellikler organoleptic characteristics i.
plasental patolojik özellikler placental pathologic features i.
prosodik özellikler prosodic features i.
Psychology
atipik özellikler atypical features i.
bir seçim yapıldıktan sonra kişinin yapmış olduğu seçime sonradan olumlu özellikler yüklemesi choice supportive bias i.
edinilmiş özellikler acquired characteristics i.
edinilmiş özellikler teorisi theory of acquired characteristics i.
kalıtsal özellikler hereditary characters i.
melankolik özellikler melancholic features i.
prosodik özellikler prosodic features i.
yapısal özellikler structural properties i.
psikanalitik teoriye göre kibir, hırs ve cömertlik gibi özellikler gösteren kişilik anal-expulsive i.
Physiology
(fiziksel özellikler) deforme olmak retreat f.
Pathology
tifonun halsizlik semptomlarına benzeyen özellikler taşıyan hastalık typhoid state i.
Pharmaceutics
kurbağa derisinden elde edilen ve antibakteriyel özellikler taşıyan çeşitli maddeler magainin i.
Optics
optik özellikler aracılığıyla optically zf.
Food Engineering
koloidal özellikler colloidal properties i.
reolojik özellikler rheological properties i.
Math
afin özellikler affine properties i.
ilgin özellikler affine properties i.
izdüşümsel özellikler projective properties i.
projektif özellikler projective properties i.
Physics
ısıl özellikler thermal properties i.
Chemistry
alkalin özellikler oluşturma süreci alkalescence i.
alkalin özellikler oluşturma süreci alkalescency i.
balzamik özellikler verme balsamation i.
devingen özellikler dynamic properties i.
ekstensif özellikler extensive properties i.
fiziki özellikler physical characteristics i.
kaplamsal özellikler extensive properties i.
kimyasal özellikler chemical properties i.
koloidal özellikler colloidal properties i.
tikel molal özellikler partial molal properties i.
bazik özellikler taşımayan nonbasic s.
Biology
biyomekanik özellikler biomechanical properties i.
ebeveynde ve yavruda aynı genetik özellikler bulunması homochronous i.
(genetikte) kalıtım yoluyla ebeveynlerden edinilen özellikler hereditary pattern i.
kalıtımla aktarılan özellikler heredity i.
mantar türü veya mantar grubunun sergilediği özellikler ve yaşamsal davranışlar mycology i.
evrimsel kökene uymayan özellikler ile ilgili heterologous s.
yapıya aykırı özellikler ile ilgili heterologous s.
Biochemistry
bir maddenin benzer özellikler taşıyan başka bir maddenin etkinliğini azaltması competition i.
Astrology
astrolojik burçla ilişkilendirilen özellikler zodiac characteristics i.
Zoology
ana özellikler key features i.
Botanic
endonezya ve malezya'ya özgü, öz odunu böcek kovucu özellikler taşıyan kokulu asalak bir ağaç true sandalwood (santalum album) i.
endonezya ve malezya'ya özgü, öz odunu böcek kovucu özellikler taşıyan kokulu asalak bir ağaç sandalwood tree i.
afrika'ya özgü çiçekleri antiparaziter özellikler taşıyan bir habeş ağacı kousso i.
Agriculture
kantitatif özellikler quantitative characteristics i.
nicel özellikler quantitative characteristics i.
Social Sciences
kuzeye özgü kültürel özellikler north i.
batılılara özgü özellikler occidentalism i.
batı kültürüne özgü özellikler occidentalism i.
londra'ya ve londra'da ikamet edenlere ait alışkanlık ve özellikler londonism i.
rusya, ruslar veya rusçaya özgü özellikler russianism i.
gelenekselleşmiş yaşama özgü özellikler institutionalism i.
Education
gelişim döneminde kazanılan özellikler upbringing i.
Literature
yöresel özellikler local color i.
şair byron'a özgü özellikler byronism i.
şair byron'ın eserlerine özgü özellikler byronism i.
Linguistics
ayırıcı özellikler protensity features i.
ayırıcı özellikler distinctive features i.
belirli özellikler specific objectivity i.
birim-üstü özellikler supra-segmentals i.
bürünsel özellikler prosodic features i.
diliçi özellikler intralinguistic features i.
dildışı özellikler extralinguistic features i.
işitimsel özellikler acoustic features i.
phi-özellikler phi-features i.
sesbirimsel özellikler phonemic features i.
tanımlayıcı özellikler specifications i.
nesneler, özellikler ve bağlantılar üzerine bariz bir şekilde açıklamalar yapan dil material mode i.
Archaeology
günümüz insanı ile büyük insansı maymun arasında özellikler gösteren çeşitli fosil primatlara verilen ad man ape i.
maymunsu özelliklerden ziyade insansı özellikler taşıyan canlı humanoid i.
Religious
şeytana özgü özellikler devilism i.
Philosophy
bir şeyi kendisi yapan temel özellikler essence i.
Environment
(taban seviyesine çöken bölgede) genç topografik özellikler geliştirmek revive f.
Geography
litolojik özellikler lithologic character i.
jeomorfolojide incelenen özellikler geomorphology i.
Geology
elastik özellikler elastic properties i.
fiziko-mekanik özellikler physico-mechanical properties i.
Military
askeri özellikler military characteristics i.
Art
groteks özellikler gösteren gargoyled i.
bir sanatçıya, sanat tarzına, mimariye özgü belirli özellikler vocabulary i.
(heykel, resim ve mimaride) düşsel özellikler gösteren bir tür süsleme sanatı grotesque i.
Music
sanatsal özellikler göstermeyip şahsiyetsiz olan, şirketlere bağımlı ana akım pop müzik mallcore i.
Painting
belirli özellikler genel yönleri tasvir etmek/vurgulamak generalise f.
belirli özellikler genel yönleri tasvir etmek/vurgulamak generalize f.
Theatre
japonya'ya özgü stilistik özellikler taşıyan klasik drama türü noh i.
japonya'ya özgü stilistik özellikler taşıyan klasik drama türü noh theater i.
Cinema
olumsuz özellikler taşıyan baş kahraman non-hero i.
sabit karakteristik özellikler gösteren rolleri yorumlamakta uzmanlaşmış olan (oyuncu) character s.
Photography
renkli bir fotoğrafta gri tonların yeniden oluşturulmasına ait kromatik özellikler color balance i.
Archaic
dayanıklılık gibi özellikler katmak için daha değerli bir metalle karıştırılmış metal alloy i.
Slang
zencilere özgü kültürel ve tarihi özellikler negritude i.
amerika'nın güneyine has özellikler taşıyan/gösteren southern-fried s.
amerika'nın güneyine özgü özellikler taşıyan/gösteren southern-fried s.