üç - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

üç"üç" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 23 sonuç

Türkçe İngilizce
General
üç three i.
üç 3 i.
üç tercet i.
üç leash i.
üç tierce i.
üç troika i.
üç triplet i.
üç trio i.
üç trinity i.
üç trine i.
üç triad i.
üç trey i.
üç threesome i.
üç terzetto i.
üç ternion i.
üç ternary i.
üç tercet i.
üç III i.
üç deuce-ace i.
üç three s.
üç tri- ök.
Technical
üç ternate i.
üç three i.

"üç" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
üç kopyalı/nüshalı triplicate s.
General
üç kopyasını çıkarmak triplicate f.
üç kat artmak triple f.
üç tekerlekli bisikletle gezmek tricycle f.
üç katına çıkmak treble f.
üç katına çıkmak triple f.
üç buçuk atmak get scared out of one's wits f.
üç misli olmak treble f.
üç katına çıkarmak triple f.
üç misli yapmak triple f.
üç dalda ödül almak be awarded in three categories f.
üç el silah sesi duymak hear three gunshots f.
üç kişiyi öldürmekle suçlanmak be charged with a triple homicide f.
üç kişinin ölümüne neden olmak lead to the deaths of three people f.
günde üç kez sevişmek make love three times a day f.
üç tarafı denizlerle çevrili olmak be surrounded on three sides by the sea f.
üç kişilik bir masa ayırtmak book a table for three f.
evin üzerinde üç tane ipotek olmak get three mortgages on the house f.
hanesine üç puan yazdırmak chalk up 3 points f.
üç yaşında bir çocuğun zekasına sahip olmak have the intellect of a 3 year old f.
üç yaşında bir çocuğun zekasına sahip olmak have the intelligence of a three year old child f.
üç blok ötede olmak be three blocks away f.
rakiplerine karşı üç puan önde olmak have a three-point lead over his opponents f.
üç yıla mahkum olmak be sentenced to three years f.
üç yıla mahkum edilmek be sentenced to three years f.
içeride üç mahkumu öldürmek kill three prisoners inside f.
üç kişinin ölümüne neden olmak cause the deaths of three people f.
üç sene üst üste şampiyon olmak be champion three years in a row f.
üç sene üst üste şampiyon olmak be champion three consecutive years f.
kolunu üç yerinden kırmak break one’s arm in three places f.
kolunu üç yerden kırmak break one’s arm in three places f.
üç bölüme ayırmak/bölmek trichotomize f.
üç gruba ayırmak trichotomize f.
üç top çevirmek juggle three balls f.
üç parçaya bölmek third f.
üç misline çıkarmak treble f.
tarlayı ekimden önce üç kez sürmek trifallow [obsolete] f.
tarlayı ekimden önce üç kez sürmek thrifallow [obsolete] f.
tarlayı ekimden önce üç kez sürmek thryfallow [obsolete] f.
üç katına çıkarmak triplicate f.
üç çatallı zıpkın ile zıpkınlamak leister f.
iki kişilik üç tekerlekli bisiklet sociable i.
iata'nın üç coğrafi bölgesinden biri area i.
üç aylık süre quarter i.
üç kişi ile oynanan iskambil oyunu dummy whist i.
üç çatallı zıpkın trident i.
üç renk trichromatic color i.
üç yüzüncü yıldönümü tercentenary i.
üç telli three core i.
üç defa daha hızlı ispanyol halk dansı jota i.
on üç baker's dozen i.
yirmi üç twenty three i.
üç boyutlu akış three dimensional flow i.
tek sesli üç harf grubu trigraph i.
on üç sayısı (13, XIII) thirteen i.
üç boyutlu cisim solid i.
on üç ile on dokuz yaşlar arasındaki kimse teenager i.
dörtte üç three fourths i.
on üç long dozen i.
üç yıldız işareti asterism i.
üç parça elbise three piece suit i.
üstü kapalı, üç yanı açık ve evin bir cephesinde boydan boya uzanan balkon veranda i.
üç veya dört kişiyle oynanan bir amerikan iskambil oyunu eucre i.
üç kart oyunu three card monte i.
üç taşlı pırlantalı mücevher three stone jewellery i.
almanca'da cins isimlerin önlerine gelen üç artikel'den biri der i.
üç yapraklı küçük bit bitki clover i.
dünyanın ana havayolu rotalarını üç bölgeye ayıran iata'nın resmi sınıflaması traffic conference area i.
üç dişli mızrak trident i.
üç şeyden oluşan takım triplet i.
üç tekerlekli taşıma aracı pedicab i.
beyzbolda üç temel pozisyonda bulunan oyuncu sacker i.
üç direkli küçük akdeniz yelkenlisi zebec i.
üç köşeli yaprak deltoid leaf i.
üç yollu anova three way anova i.
üç köşeli yaprak hastate leaf i.
üç tekerli araç tricycle i.
üç renkli bayrak tricolor i.
on üç ile on dokuz yaşlar arasındaki hippi kız teenybopper i.
japonya'ya özgü üç telli müzikal bir enstrüman samisen i.
üç kişilik yönetim troika i.
evin bir yanında bulunan ve üç yanı camla çevrili çok güneşli oda solarium i.
on üç rakamından korkma triskaidekaphobia i.
katoliklerin saat üç ayini nones i.
üç ayda bir yayımlanan süreli yayın quarterly i.
üç kişilik yönetim triumvirate i.
üç yönlü vana stopcock i.
yüzün üç basamağı three levels of the face i.
üç dişli gladyatör mızrağı trident i.
üç yapraklı portakal trifoliate orange i.
üç adım atlama triple jump i.
üç tekerlekli bisiklet trike i.
balık avlamada kullanılan üç çatallı zıpkın leister i.
üç boyutlu görünüş stereoscopy i.
üç yönlü musluk stopcock i.
üç adım atlama the triple jump i.
üç rakamı (3, III) three i.
üç ayaklı iskemle tripod i.
üç parçalı şey tern i.
üç adım vuruşu three base hit i.
üç tekerlekli bisiklet tricycle i.
üç boyutluluk three dimensionality i.
üç atlı yarış arabası triga i.
fransız riviera'sında, nice'le menton arasındaki yarlardan geçen birbirine paralel üç yol corniche i.
üç aylık quarterly i.
sekiz düzlemli ve üç boyutlu şekil octahedron i.
üç sesli şarkı grubu glee club i.
üç sesli şarkı glee i.
gliserinin üç oh grubunu kaybetmesi ile oluşan üç değerli kök glyceryl i.
gece yarısından sonraki üç dört saat small hours i.
üç tekerli toplu taşıma aracı cycle rickshaw i.
üç uçlu mızrak trident i.
üç mısralı kıta tercet i.
üç parçalı tablo triptych i.
üç günde bir olan nöbet tertian i.
üst üste üç kanatlı uçak triplane i.
üç renkli bayrak tricolour i.
üç katlı three decker i.
üç ayda bir çıkan dergi quarterly i.
üç kuruş para chickenfeed i.
üst üste üç sıra kürekli kadırga trireme i.
üç başlı kas triceps i.
en az üç direkli yelkenli gemi barque i.
üç direkli küçük akdeniz yelkenlisi zebeck i.
üç tanrı inancı tritheism i.
on üç thirteen i.
üç eşli trigamist i.
üç bacaklı triskelion i.
üç senelik süre triennium i.
üç eşlilik trigamy i.
üç motorlu hava taşıtı trimotor i.
üç jetli hava taşıtı trijet i.
üç bacaklı şekil triskele i.
üç şey arasında çelişkide kalma trilemma i.
üç önermeli durum trilemma i.
üç ihtimalden birinin seçilmesi gerektiği zor durum trilemma i.
kırk üç forty three i.
altmış üç sixty three i.
üç kişilik kompartman drawing room i.
üç tarafı denizlerle çevrili land surrounded by water on its three sides i.
üç tarafı denizlerle çevrili yer peninsula i.
ilk üç incili (matta/markos ve luka) takip eden gelenek synoptic tradition i.
üç numara saç tıraşı flattop i.
üç numara tıraş flattop i.
üç haftalık bir ziyaret a three-week stay i.
üç veya daha çok taraf arasında yapılan anlaşma multi-lateral agreement i.
üç yataklı oda three-bed room i.
üç taş tick-tack-toe i.
üç boyutlu görüntü sistemleri three-dimensional display systems i.
üç odalı ev three-roomed house i.
üç ayaklı tabure three-legged stool i.
üç kağıtçı charlatan i.
üç kağıtçı fiddler i.
üç kişilik grup trio i.
üç ayaklı sehpa tripod i.
ilk üç top three i.
ilk üç first three i.
her üç kişiden biri one out of every three i.
üç aylık devre quarterly i.
son üç yıl last three years i.
üç çeyrek three quarters i.
otuz üç thirty three i.
elli üç fifty three i.
yetmiş üç seventy three i.
seksen üç eighty three i.
doksan üç ninety three i.
üç hilal ordusu the army of three crescents i.
üç saatlik uygulama three-hour application i.
üç kap yemek (başlangıç, ana yemek, tatlı vb) three-course meal i.
üç aylar the three months i.
üç aylar holy months i.
günde üç öğün yemek three meals a day i.
üç çatallı zıpkın three-pronged spear i.
üç yaşına kadar olan çocuklar children up to three years of age i.
üç yıllık/senelik çalışma three-year study i.
takip eden üç yıl the following three years i.
takip eden üç sene the following three years i.
üç buçuk saatlik toplantı three-and-a-half-hour meeting i.
üç aylık dergi quarterly magazine i.
üç ayda bir yayınlanan dergi quarterly magazine i.
üç yüz bin three hundred thousand i.
üç ceset three dead bodies i.
üç taş oyunu ticktacktoe i.
üç taş oyunu tic-tac-toe i.
üç taş oyunu tit-tat-toe i.
üç saatlik maraton three-hour marathon i.
üç taş oyunu noughts and crosses i.
üç taş oyunu ticktacktoo i.
üç taş oyunu tick-tack-toe i.
üç aylık kira three months' rent i.
üç yıllık lisans three-year license i.
üç katlı ev/bina three-decker i.
üç tarafı denizlerle çevrili surrounded on three sides by the sea i.
(uzakdoğuda kullanılan) üç tekerli taksi a tuk tuk i.
şekil itibarıyla kaşığa benzeyen ucunda üç sivri çıkıntı olan mutfak gereci spork i.
üç ayaklı alçak tabure milking stool i.
üç numara number three i.
üç günlük istirahat three-day rest i.
armut ya da oval şeklinde üç köşeli genelde elmastan yapılan değerli taş briolette i.
üç katlı pasta three tier cake i.
üç malzemeli pizza pizza with 3-toppings i.
üç malzemeli pizza 3-topping pizza i.
alp dağları'nda çiftçiler tarafından kullanılan üç metrelik geleneksel çalgı alphorn i.
alp dağları'nda çiftçiler tarafından kullanılan üç metrelik geleneksel çalgı alpenhorn i.
dörtte üç three quarters i.
üç katına çıkarma tripling i.
üç misline çıkma tripling i.
üç halkalı klasör three-ring binder i.
üç top dondurma triple-scoop ice cream cone i.
üç katlı ev a three-storey house i.
üç saatlik ders three-hour class i.
üç direkli yelkenli tekne bark i.
üç puntoluk harf brilliant i.
önceki üç takvim ayı prior calendar quarter i.
üç bacaklı şekil triskelion i.
üç tekerlekli bisiklet three-wheeled bicycle i.
üç yıllık soruşturma three-year investigation i.
üç senelik soruşturma three-year investigation i.
üç katlı evrak rafı three tier document tray i.
üç kişilik aile family of three i.
üç kişilik bir aile a family of three i.
üç kişilik bir aile a family of 3 i.
üç kişilik aile family of 3 i.
cehennemin girişinde bekleyen üç başlı köpek cerberus i.
üç kuralı rule of three i.
üç yıldızlı itfaiye amiri (londra itfaiyesi'nde) third officer i.
üç basamaklı sayılar three-digit numbers i.
üç katlı alışveriş merkezi three-storey mall i.
üç bant bilardo carom billiards i.
üç bant bilardo carambole i.
üç bant bilardo carambole billiards i.
üç kağıtçı bamboozler i.
yahudilerin tora, nevlim ve ketuvim adını taşıyan üç kitabının ortak adı tanach i.
yahudilerin tora, nevlim ve ketuvim adını taşıyan üç kitabının ortak adı tanak i.
yahudilerin tora, nevlim ve ketuvim adını taşıyan üç kitabının ortak adı tanakh i.
a, b ve c tabakalarının dikey bir şekilde üç ayrı katman olarak görülebildiği toprak abc soil i.
koşum takımlı üç atın sürdüğü at arabası randem i.
jersey adasında halkın oyuyla üç yıllığına onursal polis seçilen kıdemli polis memuru centenier i.
koltuk altında zarar görmeden taşınmak için tasarlanmış üç ya da dört köşeli katlanabilir şapka chapeau bras i.
altı ila üç fit boyutunda çıtalı bir zemine sahip küçük kümes night ark i.
utah'ın güneydoğusunda üç adet doğal köprüden oluşan ulusal bir anıt natural bridges i.
üç dereceli bin dünya sistemi trichiliocosm i.
üç boyutun en küçüğü thickness i.
üç boyutluluk third-dimensionality i.
on üç birim thirteen i.
otuz üç elemanlı grup thirty-three i.
otuz üç birim thirty-three i.
üç beden numaralı giysi three i.
üç boyutlu şekil three-dimensional figure i.
üç boyutlu şekil solid figure i.
üç boyutluluk third-dimensionality i.
üç katı olma threefoldness i.
üç katlı olma threefoldness i.
üç kez olma threefoldness i.
üç ayrı gösterinin eşzamanlı yapıldığı sirk three-ring circus i.
üç vitesli bisiklet three-speed i.
on üç thretteen [obsolete] i.
on üç thrittene [obsolete] i.
altı yerine üç farklı sayı içeren zar top i.
üç katı olma trebleness i.
üç katına çıkarma trebling i.
bağlantılı veya yakından ilişkili üç öğeden oluşan küme trefoil i.
üç katı olan şey triality i.
üç kişiyi ilgilendiren durum triangle i.
üç parçalı olma triangularity i.
üç kısımdan oluşma triangularity i.
üç kişiyi içerme triangularity i.
romalıların yemek yerken uzandıkları, masayı üç taraftan çevreleyen sedir triclinium i.
üç yılda bir düzenlenen tören triennial i.
üç yılda bir düzenlenen kutlama triennial i.
üç senelik süre triennial i.
üç bölümlü olma triformity i.
üç tekerlekli bisiklet süren kimse tricyclist i.
yapısı üç loblu olan şey trilobe i.
üç elemandan oluşan set triple i.
üç farklı alanda uzman kimse triple threat i.
aynı alanda üç farklı beceriye sahip uzman triple threat i.
üç ayak üzerinde duran kap tripod i.
üç uçlu mızrak trisulc i.
arka arkaya üç oyun, yarışma veya etkinlikten oluşan program triple-header i.
üç kişiden oluşan grup triunity i.
a, b ve c tabakalarının düşey düzlemde üç ayrı katman olarak göründüğü toprak abc soil i.
üç aptal 3 idiots i.
üç kişiarasında geçen diyalog/toplantı trilogue i.
üç aylık tatil 3-month vacation i.
üç beş kuruş nickel i.
eskrim sporunun üç temel dalından biri épée i.
kurbanın ayağının üç parça bambu arasında sıkıştırıldığı bir çin işkencesi metodu kia quen i.
üç ayaklı dekoratif sehpa teapoy i.
üç kişiden oluşan grup leash i.
üç maginin inanç ve faaliyetleri magianism i.
üç parçalı tablonun bir parçası volet i.
üç kenarlı three sided s.
üç köşeli trigonal s.
üç taraflı trilateral s.
on üç ile on dokuz yaşlar arasındaki devreye ait teenage s.
üç yüzyıllık tercentenary s.
üç dilli trilingual s.
üç bölümden oluşan tripartite s.
sütunları birbirinden üç sütun çapı uzaklıkta olan diastyle s.
üç noktalı three point s.
üç ayda bir olan quarterly s.
üç ayaklı tripod s.
üç misli triplicate s.
üç boyutlu stereo s.
üç halkalı tricyclic s.
üç boyutlu three dimensional s.
üç yapraklı trifoliolate s.
üç taraflı tripartite s.
birde üç olan triune s.
üç yönlü trilateral s.
üç ayda bir çıkan trimonthly s.
üç dilde anlatılan trilingual s.
üç katlı triplex s.
üç kopyalı triplicate s.
üç kollu trifurcate s.
üç kopyadan oluşan triplicate s.
üç yılda bir olan triennial s.
üç yüzyıl süren tercentennial s.
üç bölümden oluşan threefold s.
üç ayda bir verilen quarterly s.
üç kere yapılan trine s.
üç katlı threefold s.
üç kat treble s.
üç katlı triple s.
üç renkli tricolor s.
üç ayda bir olan trimonthly s.
üç çatallı trident s.
üç köşeli triangular s.
üç bölümlük trine s.
üç ayda bir yapılan trimonthly s.
üç yapraklı trifoliated s.
üç köşeli deltoid s.
üç kat triplicate s.
on üç yıllık zaman dilimi tridecennary s.
üç renkli tricolour s.
üç kere treble s.
üç kat threefold s.
üç yapraklı trifoliate s.
üç dil konuşan trilingual s.
üç kat trine s.
üç günde bir olan tertian s.
üç kişilik threesome s.
üç yanlı trilateral s.
üç misli triple s.
üç katı threefold s.
üç yollu three way s.
üç şahıslı tripersonal s.
üç ayda bir olan trimensual s.
üç ayaklı tripedal s.
üç parmaklı tridactyle s.
üç loküllü triloculate s.
üç parmaklı tridactyl s.
üç elle yapılan trimanual s.
üç çizgili trilinear s.
üç parçalı trimerous s.
üç kişili tripersonal s.
üç boynuzlu tricorn s.
üç taraftan kan içeren trihybrid s.
üç ayaklı tripodal s.
üç boyutlu immersive s.
üç tarafı denizlerle çevrili surrounded on three sides by water s.
üç yıldızlı three-star s.
üç tekerlekli three-wheeled s.
üç aylık three-month s.
üç kağıtçı devious s.
üç kağıtçı dodgy s.
üç boynuzlu tricorne s.
üç harfli triliteral s.
üç kat triple s.
üç öğeli triplex s.
üç bölümlü triple s.
üç yılda bir olan tercentenary s.
üç yılda bir olan tercentennial s.
üç misli treble s.
üç kademeli triptych s.
üç parçalı triptych s.
üç yollu three-way s.
üç hektarlık 3-hectare s.
senede üç sefer triannual (three times in one year) s.
yılda üç kez triannual (three times in one year) s.
yılda üç defa triannual (three times in one year) s.
senede üç defa triannual (three times in one year) s.
senede üç kez triannual (three times in one year) s.
yılda üç sefer triannual (three times in one year) s.
üç yılda bir olan triennial (once every three years) s.
üç yılda bir yapılan trieteric s.
üç kuruşluk two-a-penny s.
üç kuruşluk twopenny s.
üç kuruşluk sixpenny s.
üç kuruşluk halfpenny s.
üç kuruşluk tuppeny s.
üç kuruşluk threepenny s.
üç haftalık three-week s.
üç farklı ırktan gelen triracial s.
üç evreli triphasic s.
üç parçadan oluşan tripartite s.
üç kısımdan oluşan tripartite s.
üç parçadan oluşan consisting of three parts s.
üç kısımdan oluşan consisting of three parts s.
üç parçadan oluşan composed of three parts s.
üç kısımdan oluşan composed of three parts s.
üç parçadan oluşan having three units or parts s.
üç kısımdan oluşan having three units or parts s.
üç parçadan oluşan treble s.
üç kısımdan oluşan treble s.
üç parçadan oluşan triadic s.
üç kısımdan oluşan triadic s.
üç parçadan oluşan triple s.
üç kısımdan oluşan triple s.
üç kısımdan oluşan triplex s.
üç parçadan oluşan triplex s.
yılda üç defa olan tri-annual s.
üç peynirli three-cheese s.
üç kağıtçı ile ilgili charlatanic s.
üç kağıtçı ile ilgili charlatanical s.
günde üç defa meydana gelen terdiurnal s.
üç katlı tergeminous s.
üç eş parça halinde olan tergeminous s.
üç parçası olan ternal s.
üç boyutlu third-dimensional s.
on üç adet thirteen s.
otuz üç adet thirty-three s.
üç kişinin birbiriyle yarıştığı (oyun, yarışma) three-handed s.
üç ayaklı three-legged s.
üç bacaklı three-legged s.
üç dudaklı three-lipped s.
üç partili three-party s.
üç bölümlü three-party s.
üç partili tripartite s.
üç bölümlü tripartite s.
üç kişi içeren three–way s.
üç yaşındaki three-year-old s.
üç kat thribble [dialect] s.
üç misli thribble [dialect] s.
üç kez thribble [dialect] s.
üç kuruşluk thrupenny s.
üç kuruşluk thruppenny s.
üç kez thryes [obsolete] s.
ortadaki hafifçe tümsek yapan üç loba sahip toadback s.
üç parçalı triangular s.
üç kısımlı triangular s.
üç devleti ilgilendiren triangular s.
üç başlı tricephalous s.
üç boynuzlu tricorn s.
üç boynuzlu tricornigerous s.
üç gövdeli tricorporate s.
üç gövdeli tricorporated s.
üç dişli trident s.
üç uçlu trident s.
üç dişli tridented s.
üç gün süren triduan s.
her üç günde bir olan triduan s.
üç yıl süren triennial s.
üç yılı kapsayan triennial s.
üç yılda bir olan trieterical s.
üç farklı yöne bakan trifarious s.
üç borulu trifistulary [obsolete] s.
üç kat trifold s.
üç misli trifold s.
üç bölmeli triformed s.
üç bölümlü triformed s.
üç katlı trigeminous s.
üç kanatlı trialate s.
üç renkli trichromic s.
üç renk içeren trichromic s.
üç köşeli tricorn s.
üç çıkıntılı tricuspidated s.
günde üç kez olan tridaily s.
her üç günde bir yapılan tridaily s.
üç dişli mızraktan tridental s.
üç dişli mızrakla ilgili tridental s.
üç dişli mızrağa benzeyen tridental s.
üç dişli tridental s.
üç uçlu tridental s.
üç türden trigeneric s.
üç türe ait trigeneric s.
üç türlü olan şeyle ilgili trigeneric s.
üç kenarlı olan trigonic s.
üç açılı trigonous s.
her üç saatte bir meydana gelen trihoral s.
üç çatallı trinacriform s.
üç kat trinal s.
üç katlı trinal s.
üç katlı trinitarian s.
üç parçalı trinitarian s.
üç gece süren trinoctial s.
üç parçaya bölünebilen tripartible s.
üç fısıh bayramını kapsayan tripaschal s.
üç kat triplasian [obsolete] s.
üç kere triplasian [obsolete] s.
üç farklı niteliği birleştiren triple s.
üç farklı yolla gerçekleşen triple s.
üç kez tekrar eden triple s.
üç çeşit triple s.
üç farklı faaliyet alanında uzman olan triple-threat s.
aynı etkinliğin üç farklı aşamasında uzman olan triple-threat s.
üç noktalı tripointed s.
üç uçlu tripointed s.
haftada üç kez olan triweekly s.