ürün - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ürün"ürün" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 44 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ürün product i.
General
ürün output i.
ürün production i.
ürün bearing i.
ürün turnout i.
ürün goods i.
ürün child i.
ürün graduate i.
ürün increase i.
ürün end product i.
ürün harvest i.
ürün growth i.
ürün merchandise i.
ürün offspring i.
ürün result i.
ürün turnoff i.
ürün fruit i.
ürün progeny i.
ürün work i.
ürün produce i.
ürün product i.
ürün thruput i.
ürün commodity i.
ürün crop i.
ürün yield i.
ürün piece i.
Trade/Economic
ürün crop i.
ürün harvest i.
ürün emblements i.
ürün production i.
ürün product i.
ürün fruit i.
ürün manufacture i.
ürün outcome i.
ürün output i.
ürün turnout i.
ürün produce i.
Technical
ürün yield i.
Informatics
ürün work product i.
Textile
ürün product i.
ürün article i.
Automotive
ürün product i.
Food Engineering
ürün crop i.
Latin
ürün fructus i.

"ürün" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
(ürün/meyve) vermek bear f.
ürün vermek yield f.
seri (ürün vb) range i.
General
ürün vermek bring forth f.
ürün vermek crop f.
ürün vermemek (ekinler) fail f.
fazla ürün vermek overbear f.
ürün toplamak reap f.
vermek (ürün/vergi/sonuç) yield f.
ürün vermek yield f.
ürün vermek give a yield f.
hizmete sunulmak (ürün vb) (the product) become available f.
yurt içinden ürün satın almak purchase goods within the country f.
yurt dışından ürün satın almak import goods from abroad f.
yurt dışından ürün satın almak import products from abroad f.
ürün değişikliğine gitmek rebrand f.
(ürün) zenginleşmek bloom f.
müşteriyi daha fazla ürün alması konusunda ikna etmek up-sell f.
ürün vermek produce f.
ürün sürmek release a product f.
ürün çıkarmak release a product f.
ürün sunmak present a product f.
markalı ürün yaratmak create a branded product f.
ürün geliştirmek develop a product f.
ürün sunmak offer a product f.
ürün sergilemek exhibit products f.
ürün imal etmek manufacture a product f.
ürün sağlamak give place f.
son ürün end result i.
net ürün net profit i.
hayvansal ürün animal product i.
ara ürün midproduct i.
ürün veya hizmetlerin müşterilere ulaştırıldığı araç distribution channel i.
ürün sigortası crop insurance i.
geliştirilmiş ürün development i.
kalitesiz ürün veya hizmet second class i.
yan ürün fallout i.
ürün/servis product/service i.
özel ürün speciality i.
ana ürün main crop i.
ürün yönetimi product managing i.
işlem görmüş ürün compensating product i.
bir ürün veya hizmete talebin en düşük olduğu mevsim veya dönem low season i.
sonuç ürün outcome i.
son ürün afterproduct i.
ürün ve hizmet satmak üzere işe alınmış kişiler salespeople i.
yan ürün byproduct i.
esas ürün staple i.
mantıksal ürün logical product i.
başlıca ürün staple i.
ürün hattı product line i.
ürün yönetimi product management i.
ürün verme fruition i.
ürün yelpazesi product range i.
son ürün last product i.
fabrikada imal edilmiş ürün factory made product i.
ayaklı ürün free standing i.
yan ürün offshoot i.
yan ürün waste product i.
ihraç edilebilir ürün exportable product i.
ikinci ürün aftercrop i.
korsan ürün knockoff i.
ürün taklitçiliği product counterfeiting i.
ürün ticareti produce trade i.
yetkisiz kopya veya korsan ürün knockoff i.
özel ürün specialty i.
önceden planlanmış ürün geliştirme preplanned product improvements i.
toplanan ürün miktarı pick i.
turfanda ürün forced crop i.
ürün sorumluluğu products liability i.
telafi edici ürün compensating product i.
yan ürün associated product i.
tarımsal ürün agricultural product i.
bitmiş ürün end product i.
yerli ürün inland produce i.
yetişen ürün growing crops i.
ürün çeşitliliği product range i.
ara ürün byproduct i.
ürün veya düşünce satışı selling a product, service or idea i.
ürün bilgisi hangtag i.
ürün artığı crop residues i.
ürün ve toprak crops and soils i.
ürün kalitesi product quality i.
ürün güvenliği product safety i.
ürün tezgahı counter i.
yeni geliştirilen ürün newly developed product i.
ürün tasarımı product design i.
ürün iade product return i.
ürün uygunluğu product compatibility i.
ürün ayıbı product defect i.
doğal ürün natural product i.
iade ürün returned product i.
ürün değişimi product change i.
ürün değişimi product replacement i.
ürün iskontoları product discounts i.
ürün indirimleri product discounts i.
ürün grubu product group i.
üretilen ürün manufactured product i.
ürün verme bearing i.
kısa ürün bilgisi short product information i.
ürün çeşitlendirme diversification of products i.
ürün kapsamı product scope i.
ürün çeşitlendirme product diversification i.
ürün markası product brand i.
ürün ailesi product family i.
ürün kodlama sistemi product coding system i.
ürün ömrü product life i.
kaliteli ürün quality product i.
ilk ürün first product i.
yan ürün fall-out i.
ikincil ürün by-product i.
ankastre ürün built-in product i.
türev ürün by-product i.
lisanssız ürün knock-off i.
yan ürün spin-off i.
orijinal ürün kalitesi genuine product quality i.
yerli ürün domestic product i.
ürün iadesi product return i.
ürün iadesi the return of a product i.
tarifesiz ürün listesi free list i.
tarımsal ürün produce i.
bitkisel ürün herbal product i.
yan ürün biproduct i.
yan ürün bi-product i.
belirli bir ürün a particular product i.
ürün numunesi taster i.
atık ürün/çıktı waste output i.
ürün aile standardı product family standard i.
yeni ürün new product i.
yeni ürün novel product i.
ürün tanıtımı product overview i.
ürün tanıtım kartı showcard i.
bu ürün this product i.
bu ürün soya lesitini içerir this product contains soya lecithin i.
tıbbi ürün sözlüğü medicinal product dictionary i.
ikincil ürün byproduct i.
türev ürün byproduct i.
yan ürün by-product i.
ara ürün by-product i.
ürün geliştirme mühendisi product development engineer i.
muadil ürün equivalent product i.
edebi ürün literary work i.
ürün teslimi product delivery i.
ürün teslimi delivery of product i.
en çok satan ürün top seller i.
tek tip ürün satan veya bir alanda hizmet sunan dükkan/işyeri parlour i.
tek tip ürün satan veya bir alanda hizmet sunan dükkan/işyeri parlor i.
ortalama ürün average product i.
ürün adı yerine marka isminin geçmesi generification i.
yaşlanma geciktirici ürün anti-ager i.
uygun ürün appropriate product i.
ürün mesajı product message i.
ürün ağırlığı product weight i.
ürün tasarımcısı product designer i.
ürün kullanımı product use i.
ürün kullanımı product usage i.
en çok öne çıkan ürün tentpole i.
endüstriyel ürün tasarımı i̇ndustrial product design i.
bir ürün veya cihazın kolayca alınabilmesini sağlayan mekanizma takedown i.
verilmeyen ürün, hizmet, uygulama, ekipman veya materyalin kurumlardan alınması reachback i.
ortalama çoğunluğun beğenisi için fazla ince ve kaliteli kalan ürün caviar i.
dama tahtası desenine benzeyen ürün ya da eser chequerwork i.
markalı ürün, hizmet veya kuruluş name brand i.
doğal ürün natural i.
ikinci ürün sezonu short-season i.
seyyar satıcıların sattığı ürün troggin [scottish] i.
ürün veren yielder i.
depolanmış ürün zararlıları stored product pests i.
yeni piyasaya çıkmış ürün youngster i.
taze ürün youngster i.
ürün vermeyen barren s.
ürün vermeyen acarpous s.
yan ürün derivative s.
ara ürün derivative s.
korsan (ürün vb) backstreet s.
kullanıldıktan sonra geri dönüşümle işlem görüp başka bir ürün için kullanılan postconsumer s.
kullanıldıktan sonra geri dönüşümle işlem görüp başka bir ürün için kullanılan post-consumer s.
paket ürün carry-out s.
başlıca ürün olmayan nonstaple s.
daha önce başka birinin sahip olduğu fakat halen iyi durumda olan ürün nearly-new s.
test edilmemiş (yeni ürün, sistem, tedavi) unproven s.
ürün verilmemiş unyolden s.
ürün vermeyerek unproductively zf.
Phrasals
verimli ürün vermek come in f.
(bir ürün veya hizmet için) … kadar para almak charge (something) for (something) f.
(ürün vb) popüler olmak catch on with someone f.
(ürün) tutmak catch on with someone f.
bir şeye/bir yere bir ürün stoklamak stock something (up) with something f.
ürün çıkarmak fetch up f.
Phrases
dünyadaki/piyasadaki en iyi/en mükemmel/ideal (telefon, model, ürün) best of all worlds expr.
Colloquial
ucuz ürün cheapie i.
bedava verilen ürün veya hizmet freebie i.
ücretsiz ürün peşinde koşan freebie seeker i.
iki veya daha fazla şeyin birleşiminden ortaya çıkan sonuç, ürün fruit of the union i.
iki veya daha fazla şeyin bir araya gelerek ortaya çıkardığı sonuç, ürün fruit of the union i.
iki veya daha fazla şeyin etkileşiminden doğan sonuç, ürün fruit of the union i.
sosyal medya fenomeni tarafından yapılan ürün tanıtım videosu haul video i.
çok satan şey/ürün hot item i.
çok satılan şey/ürün hot item i.
peynir ekmek gibi satılan şey/ürün hot item i.
Idioms
hazır yapılmış/standart ürün satın almak buy (something) off the shelf f.
hazır yapılmış/standart ürün satın almak buy/get something off the shelf f.
ürün vermek bear fruit f.
ürün vermek come to fruition f.
ürün saklamak place something on one side f.
hazır bir ürün satın almak buy (something) off the shelf f.
hazır satılan bir ürün almak buy (something) off the shelf f.
el yapımı/kişiye özel olmayan bir ürün satın almak buy (something) off the shelf f.
seri üretim/fabrikasyon bir ürün satın almak buy (something) off the shelf f.
hazır bir ürün satın almak get (something) off the shelf f.
hazır satılan bir ürün almak get (something) off the shelf f.
el yapımı/kişiye özel olmayan bir ürün satın almak get (something) off the shelf f.
seri üretim/fabrikasyon bir ürün satın almak get (something) off the shelf f.
gözde ürün/marka big hitter i.
sorunlu ürün problem child i.
ne az ne fazla fiyatlı ürün a good five-cent cigar i.
bol miktarda ürün corn in egypt i.
bol bol/gani gani/mebzul miktarda ürün corn in egypt i.
uygun fiyatlı ürün a good five-cent cigar i.
pahası/ederi herkesin alabileceği kadar olan ürün a good five-cent cigar i.
bir firmaya çok fazla para kazandıran ürün a cash cow i.
zibil gibi ürün corn in egypt i.
gani gani olan ürün corn in egypt i.
verimli ürün corn in egypt i.
bereketli/bol ürün corn in egypt i.
ekonomik ürün a good five-cent cigar i.
satın alınabilir ürün a good five-cent cigar i.
makul fiyatlı ürün a good five-cent cigar i.
hesaplı ürün a good five-cent cigar i.
her keseye uygun ürün a good five-cent cigar i.
her bütçeye uygun ürün a good five-cent cigar i.
(bir şeyin) beklenen/istenen ürün veya sonuç the fruit of (something) i.
bir faaliyet/çaba sonucu ortaya çıkan ürün/meyve the fruit of (something) i.
piyasaya sunulmaya hazır ürün in the can expr.
Trade/Economic
ürün tamamen piyasaya sürülmeden önce hedef pazardaki başarısını ufak bir denemeyle tahmin etmek test-market f.
firma bilgilerini ürün etiketi üzerine basmak imprint f.
müşteriyi daha fazla ürün alması için ikna etmek up-sell f.
sektöre yeni ürün kazandırmak bring in a new product to the sector f.
ürün çıkarmak launch a product f.
ürün haline getirmek productize f.
ürün haline getirmek productise f.
ürün sevk etmek consign f.
bedava ürün vadederek müşterinin ilgisini çeken reklam teaser i.
kurumun ürün veya hizmetleri hakkında müşterilere bilgi verilen telefon hattı careline i.
ekonomide bireylerin tüm olası ürün ve fiyatları analiz ederek özgürce karar aldığı varsayımı rationality i.
hatalı olduğu anlaşılan ürün için üretici tarafından yapılan iade çağrısı recall i.
pazarı çeşitli ürün ve uygun fiyatla domine eden kişi ya da firma category killer i.
promosyon ürün lagnappe i.
belirli bir şirketten ürün ya da hizmet almayan kimse noncustomer i.
yeniden imal edilmiş ürün remanufacture i.
tanıtım (ürün) tease i.
yalnızca bağlı satış kapsamında bulunan ürün veya satın alma hakkı tie-in i.
bir seferde satılan ürün miktarı turn i.
pazarlanan ürün miktarı turnoff i.
alıcının söz konusu ürüne ek olarak başka bir ürün veya hizmeti de satın alması şartıyla sağlanan yasadışı anlaşma tying agreement i.
ab'nin çevre ile dost ürün ya da hizmetin sağlanmasını zorunlu hale getireceği çevre projesi green procurement i.
avrupa ürün belgesi european product certificate i.
adetli paketlerde olup tekli satılan çikolata şekerleme gibi ürün countline i.
alt ürün flanker i.
amiral ürün flagship product i.
ana ürün main product i.
ana ürün staple i.
ana ürün primary product i.
ana ürün main crop i.
ana ürün principal product i.
ara ürün intermediate product i.
ara ürün derivative i.
arızalı ürün defective product i.
azalan marjinal ürün diminishing marginal product i.
benzer ürün üreten iki firma arasındaki birleşme horizontal merger i.
başlıca ürün staple i.
belirli bir markayı taşıyan ürün branded article i.
başlıca ürün staple commodity i.
benlik-ürün uyumu self/product congruence i.
belirli bir ürün grubuna göre belirlenen para birimi değeri composite commodity standard i.
bitmiş ürün finished product i.
bir satın alma işleminde ürün bedelinin bir kısmını ödemek için verilen eşya trade-in i.
birleşik ürün joint product i.
bir ürün satın alınırken alıcının aklına gelen tüm markaların oluşturduğu küme evoked set i.
bitirilmiş ürün end product i.
beyaz ürün white product i.
bir ürün almak için yetiştirilmiş (ağaç veya hayvan gibi) varlıklar cultivated assets i.
bütün ürün grupları için geçerli navlun freight all kinds i.
bozuk ürün defective product i.
bilinen bir markanın altında piyasaya çıkarılan yeni ürün flanker i.
bir ürün satın alınırken alıcının aklına gelen tüm markaların oluşturduğu küme consideration set i.
bir firmaya çok fazla para kazandıran ürün cash cow i.
birim ürün maliyeti unit product cost i.
butik ürün grubu boutique product line i.
bozuk ürün spoilage i.
çapa ürün anchor product i.
çoklu ürün fiyatlandırması multiple product pricing i.
daha fazla özellik için satın alma opsiyonlu bedava (ürün) freemium i.
dağıtımı yapılan ürün distributed product i.
denetime tabi olmayan ürün non-regulated product i.
denetime tabi ürün regulated product i.
emeğin marjinal ürün değeri value marginal product of labor i.
envanterde görünen ancak stokta kalmamış bir ürünü ürün mağazaya geldiğinde müşteriye aynı fiyattan satmayı taahhüt eden mağaza onaylı kupon veya çek rain check i.
en yalın ve sade ürün minimum viable product i.
esas ürün primary product i.
eş ürün eğrisi isoquant curve i.
envanterde görünen ancak stokta kalmamış bir ürünü ürün mağazaya geldiğinde müşteriye aynı fiyattan satmayı taahhüt eden mağaza onaylı kupon veya çek raincheck i.
faydalı ürün utility model i.
gayrisafi milli ürün gross investiment i.
geciktirilmiş ürün farklılaşması delayed product differentiation i.
fiyat (belirli bir ürün sınıfı için özel uygulanan) deal i.
fiziki ürün tangible product i.
fabrikada üretilen ürün output i.
firmanın ürettiği yeni ürün çeşidinin bir ölçüde mevcut ürünlerinin satışının veya piyasa payının yerini alması durumu cannibalization i.
farklı tip ürün belgelendirme third-party product certification i.
firmanın farklı ürün gruplarındaki müşterilerine birbirinden bağımsız bayiler aracılığıyla hizmet verdiği sistem service-firm-sponsored retail franchising i.
firmanın ürettiği yeni ürün çeşidinin bir ölçüde mevcut ürünlerinin satışının veya piyasa payının yerini alması durumu cannibalisation i.
geniş ürün gamı large product range i.
geniş ürün yelpazesi wide range of product i.
genişletilmiş ürün augmented product i.
genel ürün güvenliği general product safety i.
günlük ürün daily product i.
güvenli ürün safe product i.
geniş ürün yelpazesi wide product range i.
her ürün için aynı olan maliyetler joint costs i.
ham madde ve nihai ürün sermayesi circulating capital i.
hatalı ürün faulty product i.
hatalı ürün defective product i.
hassas ürün sensitive product i.
hızlı satılan ürün fast moving product i.
haricen sağlanan ürün ve hizmetler outside purchases of goods and services i.
hasarlı ürün damaged product i.
hasarlı ürün defective product i.
hasarlı ürün flawed product i.
ikincil ürün a secondary or additional product i.
ilk ürün first fruits i.
ıskarta ürün waste product i.
ikincil ürün by-product i.
imalatçıya yarı mamul ürün satan aracı supply house i.
ithal ürün imported product i.
jenerik ürün generic product i.
ilksel ürün primary products i.
ikame ürün replacement product i.
nadiren satın alınan ürün hard goods i.
kabul edilebilir yedek ürün acceptable alternate product i.
kabul edilebilir ürün acceptable product i.
kalitesi düşürülmüş ürün stripped-down product i.
kendinden sonra gelenler için standartlar getiren ürün pacesetter i.
kusurlu ürün faulty product i.
komisyon karşılığında büyük mağazalar için ürün satın alan komisyoncu resident buyer i.
kusurlu ürün defective product i.
markalı ürün branded product i.
maksadı belirli ancak ürün bazında detaylandırılmayan ve çıkacak ihtiyaca göre verilen sipariş blanket purchase order i.
maliyetinin altında/zararına satılan ürün loss-leader i.
marjinal ürün marginal product i.
maksadı belirli ancak ürün bazında detaylandırılmayan ve çıkacak ihtiyaca göre verilen sipariş blanket order i.
maliyetinin altında/zararına satılan ürün door buster i.
marjinal ürün temelli gelir dağılımı teorisi marginal product theory of income distribution i.
markalanmış ürün branded article i.
marjinal ürün değeri marginal product value i.
marjinal ürün değeri marginal revenue product i.
mal/ürün lisanslama merchandise licensing i.
marjinal fiziki ürün marginal physical product i.
müşterinin arzusu dışında adresine ürün gönderilmesi ve müşteriye fatura çıkarılması inertia selling i.
muadil ürün substitute goods i.
müşterilerin asgari ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet veya ürün no frills i.
müşteri çekmek amacıyla maliyetinin altında satışa sunulan ürün drawing card i.
müşteri kazanmak için zararına satılan belirli bir ürün drawing card i.
müşteri çekmek amacıyla maliyetinin altında satışa sunulan ürün loss leader i.
müşteri kazanmak için zararına satılan belirli bir ürün loss leader i.
mutlak ürün başarısızlığı absolute product failure i.
müşterek ürün fiyatlandırması multiple product pricing i.
nihai ürün final product; final good i.
ortak ürün joint product i.
orta kalite ürün middlings i.
nihai ürün spesifikasyonu finished product specification i.
ortalama sermaye ürün oranı average capital-output ratio i.
nihai ürün final product i.
nihai ürün endproduct i.
net ürün net product i.
nihai ürün end product i.
niş ürün niche product i.
net ürün net profit i.
nihai ürün finished products i.
öz ürün core product i.
özel amaçlı ürün point product i.
özellikli ürün mağazaları speciality store i.
ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün credit derivative default product i.
özel ürün special product i.
piyasa-ürün çizelgesi market-product grid i.
promosyonlu ürün promotional product i.
promosyonlu ürün satışı promotional product sales i.
toplanan ürün recalled product i.
patentli ürün patent article i.
promosyonlu ürün promotional item i.
satış sonrası ürün ve hizmetler aftermarket i.
sahte ürün counterfeit product i.
rakip ürün rival product i.
reddedilebilir ürün kalite düzeyi rejectable quality level i.
referens ürün reference product i.
sadece tek tip ürün satan mağaza specialty store i.
sipariş verilmiş ancak henüz gönderilmemiş stok ürün stock on order i.
sipariş edilen ürün ordered product i.
sentetik türev ürün synthetic instrument i.
sınai ürün manufactured product i.
son kullanma tarihi geçmiş ürün expired product i.
son ürün geliştirme final product development i.
sözleşme konusu ürün contract product i.
standartlaştırılmış ürün standardized product i.
son ürün kontrolü final product control i.
standart ürün fiyatı basic price rate i.
son ürün pazarı/piyasası final goods market i.
son ürün endproduct i.
son ürün end product i.
toplanan ürün harvest i.
türev ürün niteliği taşımayan sözleşme non-derivative contract i.
tali ürün byproduct i.
tali ürün by-product i.
toplam ürün total product i.
tolere edilebilir ürün kalite seviyesi rejectable quality level i.
tüketiciler için ürün bilgisi product information for consumers i.
toplam ürün teklifi total product offer i.
türev ürün niteliği taşımayan sözleşme nonderivative contract i.
türev ürün olmayan poliçe non-derivative contract i.
türev ürün tutarı notional amount i.
tarımsal ürün agricultural product i.
tamamlanmış ürün end product i.
teknik ürün dokümantasyonu technical product documentation i.
tarımsal üretim faaliyetlerinde belli bir ürün miktarını üretmek üzere yoğun biçimde makine kullanılarak işgücü miktarının azaltılması annuity method i.
tali ürün subsidiary product i.
tarımsal ürün agricultural produce i.
tali ürün by- product i.
ticari ürün commercial product i.
tanınmış bir kişiyi ürün reklamı için kullanma product endorsement i.
takım halinde satılan ürün closed stock i.
ürün geliştirme stratejileri product development strategies i.
ürün zenginliği product diversity i.
ürün araştırması product research i.
ürün piyasası düzenlemesi product market regulation i.
ürün demeti product bundle i.
ürün türü product class i.
ürün geliştirmeci product developer i.
ürün kalite güvencesi product quality assurance i.
ürün teşhiri product display/exhibition i.
ürün pazar büyütme matrisi ansoff matrix i.
ürün hattı fiyatlaması price-lining i.
ürün maliyetlendirmesi product costing i.
ürün değerlendirme seviye planı product assessment level schedule i.
ürün kalite markası product quality mark i.
ürün eğitim atölyesi product training workshop i.
ürün pazarlaması marketing of product i.
ürün geliştirici product developer i.
ürün oylumu product volume i.
ürün çizelgesi product chart i.
ürün mühendisliği product engineering i.
ürün niteliği product quality i.
ürün karışımı product mix i.
ürün taban fiyatı minimum price i.
ürün geliştirme merkezi product development centre i.
ürün kategorisi yönetimi sistemi category-management system i.
ucuz fiyatla birçok çeşit ürün satılan mağaza variety store i.
ürün konumlandırma product positioning i.
ürün depolama product warehousing i.
ürün çeşidi range of products i.
ürün standartları product standards i.
ürün endeksi product index i.
ürün zenginliği product variety i.
ürün kullanım ömrü sonunda uygulanan iade programı product end-of-life return program i.
ürün dışsallığı product exogeneity i.
ürün tezgahı pit i.
ürün takibi product monitoring i.
ürün maliyeti product cost i.
ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları bodies operating products certification i.
ürün indirimi product discount i.
ürün indeksi product index i.
ürün uygunsuzluğu product nonconformity i.
ürün dönemleri teorisi product cycle theory i.
ürün hatları product lines i.
ürün depolama product storage i.
ürün sorumlusu product manager i.
ürün müdürü product manager i.
ürün ambalajını iade edip ürünü satın aldığını gösteren müşteriye verilen ikramiye box top offer i.
ürün teşhir standı floor display stand i.
ürün satma selling goods i.
ürün tanıtımı a product promotion i.
ürün müdür yardımcısı deputy product manager i.
ürün konumlandırma product placement i.
ürün hatası product defect i.
ürün yerleştirimi product layout i.
ürün içerik yönetimi product content management i.
ürün çeşidi reklamları range advertising i.
ürün tasarımı product design i.
üretilip satılan ürün maliyeti tablosu statement of cost of goods manufactured and sold i.
ürün ticareti produce trade i.
ürün zinciri product chain i.
ürün kusuru product defect i.
ürün sorumlusu product specialist i.
ürün yelpazesi range of merchandise i.
ürün devreleri product periods i.
ürün başına maliyet cost per product i.
ürün özelliği product feature i.
ürün geliştirme koordinatörü product development coordinator i.
ürün yelpazesi product range i.
ürün yüklemesi product shipping i.
ürün piyasası output market i.