şirket - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

şirket"şirket" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 32 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
şirket company i.
General
şirket company i.
şirket operator i.
şirket corporation i.
şirket partner i.
şirket establishment i.
şirket Inc i.
şirket house i.
şirket enterprise i.
şirket corporate i.
şirket company name i.
şirket organization i.
şirket firm i.
şirket organisation i.
şirket company (co) i.
Trade/Economic
şirket concern
şirket society
şirket business firm
şirket incorporation
şirket business
şirket company
şirket partnership
şirket establishment
şirket corporation
şirket participation
şirket association
Law
şirket association
şirket concern
şirket corporation
Technical
şirket firm
Computer
şirket companies
Latin
şirket societas

"şirket" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
bağlı olan şirket (başka bir şirkete) affiliate i.
General
bir şirket yönetmek run a company f.
kurmak (şirket) float f.
hisseleri satarak bir şirket kurmak float f.
anonim şirket haline getirmek incorporate f.
birleşmek (şirket vb) merge with f.
şirket teşkil etmek incorporate f.
başına geçmek (şirket vb) head f.
şirket açmak start a company f.
şirket açmak set up a company f.
şirket açmak establish a company f.
şirket açmak form a company f.
şirket açmak start up a company f.
şirket açmak create a company f.
şirket açmak found a company f.
şirket büyütmek grow the company f.
şirket büyütmek expand the company f.
(şirket vb.) belirli bir büyüklüğe gelmek reach a certain size f.
(şirket vb.) belli bir büyüklüğe ulaşmak reach a certain size f.
(şirket vb.) belli bir büyüklüğe ulaşmak reach a certain scale f.
(şirket vb.) belirli bir büyüklüğe gelmek reach a certain scale f.
(şirket vb.) belli bir büyüklüğe gelmek reach a certain scale f.
(şirket vb.) belirli bir büyüklüğe ulaşmak reach a certain scale f.
(şirket vb.) belirli bir büyüklüğe ulaşmak reach a certain size f.
(şirket vb.) belli bir büyüklüğe gelmek reach a certain size f.
yeni bir şirket kurmak establish a new company f.
bir şirket kurmak establish a company f.
bir şirket kurmak incorporate a company f.
yeni bir şirket kurmak found a new company f.
yeni bir şirket kurmak incorporate a new company f.
bir şirket kurmak found a company f.
(şirket/kulüp) başına geçmek become the head of the f.
(şirket/kulüp) başına geçmek take up the presidency of f.
şirket açmak/kurmak launch a company f.
şirket satın almak buy a company f.
şirket imajı corporate image i.
sermaye hisseleri olan şirket stock company i.
iki nokta arasında bu amaçla özel olarak kurulmuş olan bir şirket tarafından yapılan taşıma işi carriage i.
şirket merkezi registered office i.
şirket yönetimi corporate governance i.
birleşme (şirket vb) merging i.
şirket gücü corporate power i.
anonim şirket corporation i.
büyük şirket big company i.
şirket yetkilisi authorized person i.
şirket hukuku corporation law i.
şirket karları corporate profits i.
limitet şirket limited liability company i.
yavru şirket filial i.
eshamlı şirket joint stock company i.
şirket yöneticileri directors of corporations i.
şirket toplantıları corporate meetings i.
şirket binası company premises i.
şirket yetkilisi company official i.
şirket yedek akçeleri corporation reserves i.
adi şirket unlimited company i.
şirket kimliği company identity i.
imalatçı şirket manufacturing company i.
şirket yönetimi corporate management i.
şirket sözleşmesi articles i.
şirket kültürü corporate culture i.
hisse senedi komisyoncusu şirket securities firm i.
adi şirket unincorporated association i.
paravan şirket front i.
bir şirket grubundaki en önemli şirket flagship i.
limitet şirket limited company i.
hedef şirket offeree company i.
şirket binası premises i.
ticari şirket commercial partnership i.
bağlı şirket affiliate i.
grup şirket group company i.
yerli şirket domestic corporation i.
yük gönderen şirket freighter i.
şirket mahalli business location i.
şirket mahalli location of the business i.
şirket etkinliği company event i.
şirket amblemi company logo i.
şirket adı company name i.
şirket sahibi company owner i.
şirket adresi company address i.
şirket büyüklüğü company size i.
komandit şirket limited partnership i.
köklü şirket white shoe firm i.
özel şirket privately held company i.
alt şirket subcompany i.
şirket yöneticisi head of company i.
dev şirket giant company i.
şirket bilgisi company information i.
şirket hakkında kısa bilgi company brief i.
şirket alımı acquisition i.
şirket idaresi company management i.
şirket politikası company policy i.
şirket sekreteri company secretary i.
şirket adı tradename i.
şirket türü company type i.
şirket hedefi company objective i.
yerli şirket local company i.
şirket adına kayıtlı registered in the name of the company i.
şirket şehri company town i.
kolektif şirket collective i.
şirket çalışanı company employee i.
tanıdık şirket an associate company i.
tanıdık şirket known company i.
tanıdık şirket familiar firm i.
tanıdık şirket known firm i.
tanıdık şirket familiar company i.
anonim şirket joint-stock company i.
paravan şirket fly-by-night company i.
büyük şirket conglomerate i.
şirket türü kind of corporation i.
nihai ana şirket ultimate parent company i.
şirket hissesi action i.
ücretli firma/şirket avukatı fee-earner i.
ciddi şirket serious company i.
(şirket-işletme) bünye-içi bootstrap i.
her iki şirket both of the companies/firms i.
her iki şirket both companies/firms i.
firma/şirket yetkilisi executive of company i.
şirket müdürü chief executive of company i.
şirket gezisi company outing i.
dahili (iç) görüşme (şirket/aile içi) internal discussion i.
yetkili şirket authorized company i.
şirket bünyesi company structure i.
şirket bünyesi structure of company i.
yeni kurulmuş şirket newly-established company i.
bizim şirket our company i.
finanse eden kimse/şirket bankroller i.
hisse senedi satın alarak yapılan şirket devri takeover i.
potansiyel alıcının gözüne kestirdiği şirket takeover target i.
karşılığında benzer bir hizmet veya ödül almak için başka birine hizmet, şirket veya kamu parası sağlayan kişi backscratcher i.
filiz şirket startup i.
sınırlı sorumlu (şirket) limited s.
birleşmiş (şirket vb) merged s.
şirket çapında corporate-wide s.
(şirket) aşırı borçlu overleveraged s.
(şirket) aşırı borçlu overleveraged s.
Phrasals
(bir şirket) için çalışmak work for
batırmak (iş/şirket) bring down
Colloquial
şirket müşterileri corporate clients
Idioms
başarısız şirket a sinking ship
(şirket vb.) idaresinde at the helm (of something)
(şirket vb.) yönetiminde at the helm (of something)
(özellikle bir şirket yöneticisine verilecek olan) yüklü tazminat a golden parachute
Slang
şirket yöneticisi tarafından çalışanından yapmasını istediği yönetici tarafından istenen tüm bürokratik işlemler ve formaliteler administrivia
Trade/Economic
tekrar anonim şirket haline getirmek reincorporate f.
yeniden şirket haline gelmek reincorporate f.
tekrar anonim şirket haline getirmek re-incorporate f.
yeniden şirket haline gelmek re-incorporate f.
hedef şirket target company i.
hedef şirket takeover target i.
satın alınması hedeflenen şirket target company i.
satın alınması hedeflenen şirket takeover target i.
şirket avcısı raider i.
elde edilen şirket acquiree i.
satın alınan şirket acquiree i.
müktesep şirket acquiree i.
büyük ölçekli şirket sistemi technostructure i.
uluslararası şirket anlaşmaları ile ekonomik tekelleşme cartelism i.
şirket kasasında her türlü harcama için bulunan nakit para (maaş, masraf, temettü vb.) cash flow i.
tekrar anonim şirket haline getirme reincorporation i.
yeniden şirket haline gelme reincorporation i.
iki şirket arası pazarlıkta hedef şirkete makul bir teklif sunarak güven kazanan üçüncü tarafın, teklifini kabul ettirdikten sonra hedef şirketin rakibiyle güçlerini birleştirdiği devralma stratejisi lady macbeth strategy i.
yeniden üreten şirket veya sektör remanufacturer i.
yeniden imal eden şirket veya sektör remanufacturer i.
yatırımcının şirket üzerinde kontrol sahibi olmadığı bir şirkete yapılan yatırım türü ile ilgili noncontrolling s.
şirket dışı noncorporate s.
sahibinin şirket toplantılarında oy kullanma hakkına sahip olmadığı (hisse) nonvoting s.
sahibinin şirket toplantılarında oy kullanma hakkına sahip olmadığı (hisse) non-voting s.
şirket sermayesine iştirak taahüdü subscription
şirket hisse senetlerinin temsil ettiği sermaye issued capital
iki şirket arasında cari işlemler hesabı current account
kişisel kullanım için ödünç para veren şirket personal finance company
şirket yöneticileri veya hükümet yetkilileri policy makers
şirket niteliğindeki girişim incorporation
çok ortaklı şirket aggregate corporation
kooperatif şirket cooperative association
şirket ya da şirket ortaklarının vergi durumunun değişmediği birleşme tax free merger
şirket statüsü articles of incorporation
kote şirket listed company
kredi veren şirket loan society
şirket yönetici kadrosu business executives
şirket geneli companywide
ana şirkete bağlı şirket subsidiary company
tercihli hisse senetlerinin şirket tarafından geri çağrılmasında senetlere ödenen primli fiyat call price
şirket yöneticisinin şirketteki görevi sona erdiğinde kendisine yüklü bir para ödenmesi durumu golden handshake
halka açık şirket open corporation
paravan şirket shell corporation
ipotekle borç veren şirket mortgage company
kamu hizmeti veren şirket utility company
şirket ana sözleşmesi certificate of incorporation
özel şirket private corporation
şirket sözleşmesine göre dağıtılması zorunlu temettü statutory dividend
şirket içi kredi intercompany loan
birinci derecede önemli şirket hisselerinin işlem gördüğü pazar main market
şirket birleşmesi amacı ile uygulanan tasfiye işlemleri amalgamation
yerel şirket local corporation
şirket hisselerinin ele geçirilmesi acquisition
kötü amaçlı şirket bad intentioned company
sınırlı sorumlu şirket limited company
bir ülkede kurulup başka bir ülkede faaliyet gösteren şirket adverse selection
şirket ünvanı corporate name
küçük yatırımcılara şirket açmaları için fon sağlama microlending
abd'de yabancı şirketi temsil eden aracı kuruluşun yabancı ülkedeki şirket adına amerika'da ihraç ettiği menkuller american shares
şirket oluşturma sözleşmesi articles of incorporation
adi komandit şirket limited partnership
şirket tercihli hisse senetleri company preferred stock
şirket kuruluş izin belgesi certificate of incorporation
faaliyete geçme (şirket vb) launching
şirket bölünmesi demerger
adi şirket proprietorship
şirket tarafından çıkartılan ve şirket dışındaki kimselerin elinde bulunan hisse senetleri outstanding capital stock
şirket statüsü articles of association
sermayesinin yarısı başka bir şirkete ait olan şirket associated company
kollektif şirket ordinary partnership
limited şirket limited liability company
şirket avcıları corporate raiders
arbitraj yapan kişi veya şirket arbitrageur
ödeme aczine düşmüş şirket insolvent
halka açık şirket publicly traded
holding şirket holding company
şirket satın alma take over
şirket ünvanı company's name
Şirket alımında alıcının bir miktarı peşin ödeyip gerisini belli şartlar oluştuğunda ödeyeceğine hüküm veren sözleşme tipi earn out agreement
devralınan şirket acquired company
ana şirket parent
anonim şirket incorporate
yerli şirket local corporation
şirket hisse primleri company stock award
bağlı şirket subsidiary
belediye ve benzeri kurumlar tarafından tesis edilen şirket municipal corporation
teminatsız şirket finansman bonosu unsecured corporate commercial paper
ayırma biçiminde bir şirket yeniden yapılanması split up
limited şirket limited company
ihraç eden şirket veya kurum tarafından vadesinden önce ödenebilen tahvil callable bond
devletsiz şirket stateless corporation
şirket hesap planı corporate chart of accounts
halka açık anonim şirket company of public ownership
anaparası veya faizi ya da ikisi birden bir başka şirket tarafından garanti edilen tahvil assumed bond
arzu edilmeyen şirket birleşmeleri önerisi unfriendly merger
şirket ana sözleşmesi master agreement
şirket sözleşmesi partnership deed
kollektif şirket general partnership
şirket tarifesi corporate rate
birden çok şirketi idare eden ana şirket controlling company
şirket personeli hisse alım planı company employee stock purchase plan
denetim altındaki yabancı şirket controlled foreign corporation
şirket faaliyeti corporate action
ticari şirket business organization
bir holdinge bağlı şirket underlying company
muhasebe kayıtları tutan şirket veya işletme accounting entity
kamu yararına çalışan özel şirket quasi public company
almanca anonim şirket, aktiengesellschaft a.g.
adi şirket ortağı partner
şirket ana sözleşmesi partnership deed
ispanyolca anonim şirket, sociedad anonima sa
paravan şirket shell company
bağlı şirket associated company
devredilen şirket predecessor company
tali şirket related company
şirket ertelenmiş tazminat planı company deferred compensation plan
halka açık olmayan şirket close corporation
şirket kuralları corporate rules
yavru şirket subsidiary
şirket ve ortaklık geliştirme müdürü director of corporate and partnership development
faaliyette olan şirket operating company
şirket fonu company fund
vergi kaçırma amacıyla kurulan şirket shell corporation
şirket oluşturma incorporation
şirket tarafından hisse senedi satışı equity financing
ticari amaçla kurulmuş şirket civil corporation
şirket ikametgahı domicile of a corporation
anonim şirket joint stock company
şirket tescili company register
tek mülkiyetli bağlı şirket wholly owned subsidiary
büyük ve güvenilir şirket blue chip company
ana şirket parent undertaking
şirket varlıkları corporate assets
yasalarına göre kurulmuş bulunan ve faaliyetini sürdüren bir şirket a company organized and existing under the laws of
tek kişilik şirket proprietorship
kaldıraç şirket leveraged company
şirket yetkilileri company officials
şirket ayrılması demerger
ana şirket ya da holding garantisi ile ihraç edilen menkul kıymet underlying securities
aktiebolag, isveç dilinde anonim şirket a.b.
ana para ve faiz ödemeleri başka bir şirket tarafından güvence altına alınan tahvil guaranteed bond
yasal şirket birleşmesi legal merger
yabancı bir şirket adına yerel piyasadan işçi veya mal toplayan kimse comprador
şirketin kendi stratejisine uygun şirket alımları bolt on acquisitions
şirket sözleşmesi articles of association
temettü olarak hisse senedi sahiplerine dağıtılmayan vergi sonrası şirket kazançları undistributed corporate profit
şirket sermayesine iştirak taahhüdü subscription of share capital
şirket satın alma acquisition
bağlı şirket affiliated company
halka açık şirket publicly held corporation
dağıtılmayan şirket karları undistributed corporate profit
amerika'da dördüncü piyasada blok işlem yapanlar arasında otomatik haberleşme ağı yürüten bir şirket instinet
şirket içi intraco
yurt içi şirket domestic corporation
şirket statüsündeki yetkileri aşma ultra vires
şirket ele geçirme acquisition
adi şirket partnership
küçük yatırımcılara şirket açmaları için sağlanan düşük miktarlı kredi microcredit
bayi şirket branch company
şirket kurmak establish a company
ana ülke yönetimli şirket ethnocentric management
şirket hisse planları company stock plans
hisseli komandit şirket limited partnership association
şirket darboğazı company turnaround
dışarıdan hissedar kabul etmeyen şirket close corporation
anonim şirket stock company
şirket öz sermayesi stock holders' equity
isim (şirket) goodwill
şirket finans işleri corporate finance
varlığını sürdüren şirket surviving corporation
bağlı şirket reinsurance company
çok uluslu şirket multinational corporation
çok uluslu şirket multinational company
şirket işlerinin sorumluluklarını genişletme ve çalışanları kendilerini iş tanımlarındaki şey ile sınırlandırmamaları konusunda cesaretlendirme dejobbing
yan şirket branch company
şirket dışı müdürler hisse tazminat planı company outside directors' equity compensation plan
anonim şirket incorporated company
anonim şirket joint stock corporation
şirket sözleşmesine göre ayrılması gereken ihtiyat statutory reserve
halka açık olmayan fakat şirket sırlarına ulaşabilen personelin o şirket hakkında bildikleri bilgiler insider information
perakendeciler ile ilişki kuran şirket temsilcisi retail man
şirket merkezi domicile of a corporation
bağlı şirket alied company
tercihli hisse senetlerinin ya da tahvillerin vadesinden önce şirket tarafından geriye satın alınma özelliği call feature
tali şirket reinsurance company
kolektif şirket unlimited company
şirket kuruluşu formation
şirket kasası treasury of the company
sermayesi ağırlıklı olarak hissedarlardan borçlanma yoluyla sağlanan şirket thin corporation
şirket defteri corporate book
ticari şirket civil corporation
mali bir kurumun şirket alacaklı hesaplarını devralma ve borçlarını tahsil etme konusunda onlarla olduğu düzenleme factoring
ticari şirket ortağı associate
bir ana şirkete bağlı ikinci derecede şirket subsidiary
bir şirket başka bir şirket tarafından devralınınca devralınan şirkette sözleşme gereği işlerini kaybeden üst kademe yöneticilerine ödenecek büyük miktardaki paralar golden parachutes
hisse senetleri birkaç kişinin elinde bulunan ve borsada alım satımı yapılmayan şirket close corporation
şirket ana sözleşmesi articles of incorporation
japonca'da sınırlı sorumlu şirket y.k.
karın şirketin üye sahipleri arasında onların şirketle yaptıkları alışveriş oranında dağıtıldığı bir şirket türü mutual company
şirket tahvillerinin ihraç, mülkiyet ve itfa işlemlerini kaydetmekle görevlendirilen banka veya mali kurum registrar
pazarlıklı şirket devralma negotiated takeover
kollektif şirket unlimited company
şirket tahvili corporate bond
şirket satın alma anlaşması acquisition agreement
ortak şirket associated company
komandit şirket limited partnership
şirket birleşmesi merger
ana şirket parent company
borsaya kayıtlı şirket listed company
müşterinin yönettiği şirket customer driven company
şirket izin belgeleri company permits
şirket müdürü company manager
şirket bonoları commercial paper
halka açık şirket public company
anonim şirket stock corporation
şirket tarafından tekrar satın alınan kendi hisse senetleri reacquired stock
bir dizi birbirinden ilgisiz mallar üreten ve satan firmalardan oluşan büyük şirket conglomerate
bir veya birkaç şirketin denetimini elinde tutan şirket controlling company
anonim şirket incorporation
kollektif şirket unlimited liability company
komandit şirket commandite company
arzı denetleme gücüne sahip şirket rolü role of a captive company
genel şirket amaçları general corporate purposes
tescil edilmiş şirket merkezi registered office
şirket kurumlar vergisi muafiyeti corporate income tax exemption
bir üst düzey şirket yöneticisinin görevine son verildiğinde kendisine yüklü miktarda tazminat ve benzeri menfaatler sağlanmasını belirten sözleşme parachute contracts
şirket kapitali company capital
yabancı şirket foreign corporation
sermayeye ekli şirket kuruluş giderleri amortismanı amortization of capitalized company set up costs
kollektif şirket open company
naylon şirket shell corporation
tali şirket underlying company
birden fazla bankaya sahip olan banka dışı şirket bank holding company
tali şirket subsidiary company
şirket opsiyonu company option
şirket hisse teşvik planı company equity incentive plan
sermayesi ağırlıklı olarak hissedarlardan borçlanma yoluyla sağlanan şirket thin capitalization
şirket finansmanı corporate finances
kişisel gerekler için kredi veren şirket personal loan company
şirket ana sözleşmesi founding charter
adi şirket unincorporated company
grup şirket group company
kapalı şirket close corporation
bağlı şirket constituent company
tabi şirket subsidiary company
şirket basamaklarını tırmanmak climb the corporate ladder
şirket tahvilleri corporate bonds
prestij için personel fazlası bir bilim insanını kadrosunda tutan veya bütçesinin bir bölümünü doğrudan kar getirmeyen işlere ayıran şirket gold plating company
mega şirket megacorporation
çalışmakta olan şirket operating company
sınırlı yetkili bağlı şirket restricted subsidiary
şirket yetkilisi company executive
yavru şirket subsidiary company
şirket hissedarlarının daha az vergilendirmeye yol açan işlemlerle ticari kazanç sağlamaları bailouts
sermayesi paylara bölünmüş şirket companies with share capital
yavru şirket alied company
yabancı şirket alien corporation
ticari şirket business enterprise
şirket borcu partnership debt
şirket hisse birimi company stock unit
kağıt üzerinde kurulmuş görülen şirket paper company
ikincil piyasada yatırımcılarla menkul değer alım satımı yapan şirket security brokerage
şirket analizi company analysis
şirket beyanı company disclosure schedule
halka açık limited şirket public limited company
birleşme sonucu doğan şirket surviving company
hisse senedi çıkaran şirket issuer
anonim şirket incorporated
şirket statüsü charter
faaliyetlerini geçerli bir şekilde yürüten şirket validly existing company
tali şirket subsidiary
şirket içi anlaşmalar intracompany agreements
devredilen tali şirket borçlulukları transferred subsidiaries indebtedness
şirket içi alacaklar intracompany receivables
şirket satın alanları company purchasers
devredilen tali şirket gayrimenkulu transferred subsidiary real property
şirket fikri mülkiyeti company ip
şirket çalışanları company employees
şirket mülkleri company properties
şirket içi borçlar intracompany payables
devredilen tali şirket fikri mülkiyeti transferred subsidiary intellectual property
limited (şirket) limited
şirket kaşesi corporate seal
uluslararası satış yapan ulusal şirket domestic international sales corporation
kayyum görevi gören şirket corporation acting as trustee
anonim şirket joint company
adi şirket ordinary partnership
ana şirket controlling company
anonim şirket shares company
(şirket) halka açılmak go public
şirket mukavelesi articles of association
yabancı şirket alien company
müttefik şirket allied company
bağlı şirket allied company
değerli şirket hissesi blue chip
ortak şirket association company
şirket avukatı internal lawyer
bağlı şirket underlying company
bağlı şirket related company
bir kişiye ait şirket proprietary company
ayrıcalıklı şirket chartered company
(şirket) kurmak float
bağlı şirket subsidiary company
dolandırıcı şirket bubble company
ek olanaklar (şirket arabası/lojman vb) fringe benefits
emanet işleri ile uğraşan şirket safe deposit company
füzyondan oluşan şirket surviving company
faaliyet halinde bulunan şirket operating company
faaliyet göstermeyen şirket nonoperating company
halka açık şirket public limited company
hisse senetsiz şirket nonstock corporation
kapalı şirket close company
kolektif şirket open company
komandit şirket partnership in commendam
limitet şirket limited company
kolektif şirket open partnership
kooperatif şirket cooperative society
mali şirket financial company
limitet şirket limited liability company
şirket hissedarı member of the company
selef şirket predecessor company
şirket sekreteri company secretary
tarifeye tabi şirket tariff company
şirket satış mağazası company store
şirket toplantısı company meeting
şirket varlığı partnership estate
özel şirket particular partnership
şirket sözleşmesi deed of partnership
şirket arabası company car
sedan şirket ceding company
tek kişilik şirket sole corporation
tek kişilik şirket one man company
satışları finanse eden şirket sales finance company
şirket mühürü common seal
şirket yönetimi company management
şirket nevi kind of corporation
şirket sermayesi partnership capital
tarife dışı şirket nontariff company
şirket ortağı member of the company
temlik ve ferağ eden şirket vendor company
şirket sorumlusu managing clerk
şüpheli şirket shady company
ticari şirket corporation
şirket temsilcisi company promoter
ölü şirket defunct company
yabancı şirket foreign company
kardeş şirket sister company
çalışanların motive edilmesi (şirket içi) empowerment
şirket doktoru company doctor
şirket finansmanı company finance
şirket sermayesi company capital
yabancı şirket foreign enterprise
şirket bilançosu company statement
garanti ile sınırlı şirket company limited by guarantee
şirket karları corporate profits
şirket sponsorluğu corporate sponsorship