şirket - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

şirket"şirket" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 32 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
şirket company i.
General
şirket company i.
şirket operator i.
şirket company name i.
şirket organization i.
şirket corporation i.
şirket organisation i.
şirket partner i.
şirket corporate i.
şirket Inc i.
şirket company (co) i.
şirket house i.
şirket firm i.
şirket enterprise i.
şirket establishment i.
Trade/Economic
şirket establishment
şirket corporation
şirket business firm
şirket incorporation
şirket concern
şirket association
şirket partnership
şirket company
şirket society
şirket participation
şirket business
Law
şirket association
şirket concern
şirket corporation
Technical
şirket firm
Computer
şirket companies
Latin
şirket societas

"şirket" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
(şirket vb.) belirli bir büyüklüğe gelmek reach a certain size f.
(şirket vb.) belirli bir büyüklüğe gelmek reach a certain scale f.
(şirket vb.) belirli bir büyüklüğe ulaşmak reach a certain scale f.
(şirket vb.) belirli bir büyüklüğe ulaşmak reach a certain size f.
(şirket vb.) belli bir büyüklüğe gelmek reach a certain scale f.
(şirket vb.) belli bir büyüklüğe gelmek reach a certain size f.
(şirket vb.) belli bir büyüklüğe ulaşmak reach a certain size f.
(şirket vb.) belli bir büyüklüğe ulaşmak reach a certain scale f.
(şirket/kulüp) başına geçmek become the head of the f.
(şirket/kulüp) başına geçmek take up the presidency of f.
anonim şirket haline getirmek incorporate f.
başına geçmek (şirket vb) head f.
bir şirket kurmak establish a company f.
bir şirket kurmak incorporate a company f.
bir şirket kurmak found a company f.
bir şirket yönetmek run a company f.
birleşmek (şirket vb) merge with f.
hisseleri satarak bir şirket kurmak float f.
kurmak (şirket) float f.
şirket açmak start a company f.
şirket açmak start up a company f.
şirket açmak found a company f.
şirket açmak form a company f.
şirket açmak create a company f.
şirket açmak set up a company f.
şirket açmak establish a company f.
şirket açmak/kurmak launch a company f.
şirket büyütmek grow the company f.
şirket büyütmek expand the company f.
şirket satın almak buy a company f.
şirket teşkil etmek incorporate f.
yeni bir şirket kurmak found a new company f.
yeni bir şirket kurmak establish a new company f.
yeni bir şirket kurmak incorporate a new company f.
(şirket-işletme) bünye-içi bootstrap i.
adi şirket unincorporated association i.
adi şirket unlimited company i.
alt şirket subcompany i.
anonim şirket joint-stock company i.
anonim şirket corporation i.
bağlı olan şirket (başka bir şirkete) affiliate i.
bağlı şirket affiliate i.
bir şirket grubundaki en önemli şirket flagship i.
birleşme (şirket vb) merging i.
bizim şirket our company i.
büyük şirket big company i.
büyük şirket conglomerate i.
ciddi şirket serious company i.
dahili (iç) görüşme (şirket/aile içi) internal discussion i.
dev şirket giant company i.
eshamlı şirket joint stock company i.
finanse eden kimse/şirket bankroller i.
firma/şirket yetkilisi executive of company i.
grup şirket group company i.
hedef şirket offeree company i.
her iki şirket both companies/firms i.
her iki şirket both of the companies/firms i.
hisse senedi komisyoncusu şirket securities firm i.
iki nokta arasında bu amaçla özel olarak kurulmuş olan bir şirket tarafından yapılan taşıma işi carriage i.
imalatçı şirket manufacturing company i.
kolektif şirket collective i.
komandit şirket limited partnership i.
köklü şirket white shoe firm i.
limitet şirket limited company i.
limitet şirket limited liability company i.
nihai ana şirket ultimate parent company i.
özel şirket privately held company i.
paravan şirket front i.
paravan şirket fly-by-night company i.
sermaye hisseleri olan şirket stock company i.
şirket adı tradename i.
şirket adı company name i.
şirket adına kayıtlı registered in the name of the company i.
şirket adresi company address i.
şirket alımı acquisition i.
şirket amblemi company logo i.
şirket bilgisi company information i.
şirket binası company premises i.
şirket binası premises i.
şirket bünyesi structure of company i.
şirket bünyesi company structure i.
şirket büyüklüğü company size i.
şirket çalışanı company employee i.
şirket etkinliği company event i.
şirket gezisi company outing i.
şirket gücü corporate power i.
şirket hakkında kısa bilgi company brief i.
şirket hedefi company objective i.
şirket hissesi action i.
şirket hukuku corporation law i.
şirket idaresi company management i.
şirket imajı corporate image i.
şirket karları corporate profits i.
şirket kimliği company identity i.
şirket kültürü corporate culture i.
şirket mahalli business location i.
şirket mahalli location of the business i.
şirket merkezi registered office i.
şirket müdürü chief executive of company i.
şirket politikası company policy i.
şirket sahibi company owner i.
şirket sekreteri company secretary i.
şirket sözleşmesi articles i.
şirket şehri company town i.
şirket toplantıları corporate meetings i.
şirket türü company type i.
şirket türü kind of corporation i.
şirket yedek akçeleri corporation reserves i.
şirket yetkilisi company official i.
şirket yetkilisi authorized person i.
şirket yöneticileri directors of corporations i.
şirket yöneticisi head of company i.
şirket yönetimi corporate management i.
şirket yönetimi corporate governance i.
tanıdık şirket an associate company i.
tanıdık şirket familiar company i.
tanıdık şirket familiar firm i.
tanıdık şirket known firm i.
tanıdık şirket known company i.
ticari şirket commercial partnership i.
ücretli firma/şirket avukatı fee-earner i.
yavru şirket filial i.
yeni kurulmuş şirket newly-established company i.
yerli şirket local company i.
yerli şirket domestic corporation i.
yetkili şirket authorized company i.
yük gönderen şirket freighter i.
birleşmiş (şirket vb) merged s.
sınırlı sorumlu (şirket) limited s.
şirket çapında corporate-wide s.
şirket içi intercorporate s.
Phrasals
(bir şirket) için çalışmak work for
batırmak (iş/şirket) bring down
Colloquial
şirket müşterileri corporate clients
Idioms
(özellikle bir şirket yöneticisine verilecek olan) yüklü tazminat a golden parachute
(şirket vb.) idaresinde at the helm (of something)
(şirket vb.) yönetiminde at the helm (of something)
başarısız şirket a sinking ship
Slang
şirket yöneticisi tarafından çalışanından yapmasını istediği yönetici tarafından istenen tüm bürokratik işlemler ve formaliteler administrivia
Trade/Economic
(şirket) halka açılmak go public
(şirket) kurmak float
abd'de yabancı şirketi temsil eden aracı kuruluşun yabancı ülkedeki şirket adına amerika'da ihraç ettiği menkuller american shares
adı şirket defterinde yazılı ortak stockholder of record
adi komandit şirket limited partnership
adi şirket proprietorship
adi şirket ordinary company
adi şirket ordinary partnership
adi şirket partnership
adi şirket unincorporated company
adi şirket ordinary partnership
adi şirket ortağı partner
aile dostu şirket family friendly company
aktiebolag, isveç dilinde anonim şirket a.b.
aktif şirket operating company
almanca anonim şirket, aktiengesellschaft a.g.
amaçları sınırlı şirket limited purpose company
amerika'da dördüncü piyasada blok işlem yapanlar arasında otomatik haberleşme ağı yürüten bir şirket instinet
ana para ve faiz ödemeleri başka bir şirket tarafından güvence altına alınan tahvil guaranteed bond
ana şirket parent firm
ana şirket parent undertaking
ana şirket controlling company
ana şirket parent company
ana şirket parent
ana şirket principal company
ana şirket mother company
ana şirket hesabı controlling company account
ana şirket ya da holding garantisi ile ihraç edilen menkul kıymet underlying securities
ana şirkete bağlı şirket subsidiary company
ana ülke yönetimli şirket ethnocentric management
anaparası veya faizi ya da ikisi birden bir başka şirket tarafından garanti edilen tahvil assumed bond
anonim şirket corporation
anonim şirket company limited by share
anonim şirket stock company
anonim şirket stock joint company
anonim şirket corporation
anonim şirket shares company
anonim şirket incorporation
anonim şirket incorporated company
anonim şirket joint stock corporation
anonim şirket share company
anonim şirket joint company
anonim şirket joint stock company
anonim şirket common law corporation
anonim şirket incorporate
anonim şirket incorporated
anonim şirket société anonyme (fr)
anonim şirket stock corporation
anonim şirket company limited by shares
arazi sahibi şirket proprietary company
arbitraj yapan kişi veya şirket arbitrageur
arzı denetleme gücüne sahip şirket rolü role of a captive company
arzu edilmeyen şirket birleşmeleri önerisi unfriendly merger
ayırma biçiminde bir şirket yeniden yapılanması split up
aynı şirket tarafından yönetilen bağlı şirket affiliate
ayrıcalıklı şirket chartered company
az hissedarlı şirket closely-held corporation
bağımsız şirket independent company
bağlı şirket subsidiary
bağlı şirket underlying company
bağlı şirket constituent company
bağlı şirket affiliate company
bağlı şirket subsidiary company
bağlı şirket allied company
bağlı şirket related company
bağlı şirket associated company
bağlı şirket affiliated company
bağlı şirket reinsurance company
bağlı şirket alied company
bağlı şirket affiliate
bankadaki mevduatı sigorta eden şirket bank deposit insurance company
başka bir şirket tarafından idare edilen şirket controlled company
batmasına izin verilmeyecek kadar büyük (şirket) too big to fail
bayi şirket branch company
belediye ve benzeri kurumlar tarafından tesis edilen şirket municipal corporation
bir ana şirkete bağlı ikinci derecede şirket subsidiary
bir çok iş dalında faaliyet gösteren şirket composite company
bir dizi birbirinden ilgisiz mallar üreten ve satan firmalardan oluşan büyük şirket conglomerate
bir holdinge bağlı şirket underlying company
bir kişiye ait şirket proprietary company
bir şirket aktifinin başka şirketin hisse senetlerine karşılık devri ve ortaklara kar hissesi olarak dağıtılması spinoff
bir şirket başka bir şirket tarafından devralınınca devralınan şirkette sözleşme gereği işlerini kaybeden üst kademe yöneticilerine ödenecek büyük miktardaki paralar golden parachutes
bir şirket için evden çalıışan kimse outworker
bir şirket içinde birbirinden farklı departmanlarda çalışma rotating jobs
bir şirket tarafından düzenlenen çeklerin henüz takasa verilmemiş olması payment-float
bir şirket tarafından tamamı ödenmiş gibi çıkarılan fakat aslında tamamen ödenmemiş olan hisse senedi watered stock
bir şirket tarafından üretilen ürünlerin sınıfı line
bir şirket tarafından yeni olarak çıkarılan menkul kıymetlerin yatırım kuruluşlarına doğrudan satılması private placement of securities
bir şirket veya sanayide yapılan hizmetlere karşılık verilen ücret veya tazminat cetvellerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi wage-survey
bir ülkede kurulup başka bir ülkede faaliyet gösteren şirket adverse selection
bir ülkeye (sabit sermaye ya da finansal sermaye şeklinde) sermaye götüren ülkeler ya da o ülkelerin şirket ya da kuruluşları ve o yatırımı kabul eden karşı taraf host economies/countries and home economies
bir üniversitenin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirket spin-off
bir üst düzey şirket yöneticisinin görevine son verildiğinde kendisine yüklü miktarda tazminat ve benzeri menfaatler sağlanmasını belirten sözleşme parachute contracts
bir veya birkaç şirketin denetimini elinde tutan şirket controlling company
birden çok şirketi idare eden ana şirket controlling company
birden fazla bankaya sahip olan banka dışı şirket bank holding company
birinci derecede önemli şirket hisselerinin işlem gördüğü pazar main market
birleşme sonucu doğan şirket surviving company
borsada işlem gören şirket publicly-traded company
borsaya kayıtlı şirket listed company
büyük şirket large company
büyük ve güvenilir şirket blue chip company
büyük ve küçük şirket yatırım fonları large and small caps
çalışanların motive edilmesi (şirket içi) empowerment
çalışmakta olan şirket operating company
çok ortaklı şirket aggregate corporation
çok uluslu şirket transnational corporation
çok uluslu şirket multinational corporation
çok uluslu şirket multinational company
çok uluslu şirket tecrübesi experience in multinational companies
çok uluslu şirket tecrübesi multinational company experience
dağıtıcı şirket distributor company
dağıtılmayan şirket karları undistributed corporate profit
değer yaratan şirket value creating company
değerli şirket hissesi blue chip
denetim altındaki yabancı şirket controlled foreign corporation
denizaşırı şirket overseas company
devlet tarafından işletilen şirket state-run company
devlet tarafından yönetilen şirket state-run company
devletaşırı şirket transnational firm
devletaşırı şirket transnational company
devletaşırı şirket transnational corporation
devletçe idare edilen şirket state-run company
devletsiz şirket stateless corporation
devralınan şirket acquired company
devredilen şirket predecessor company
devredilen tali şirket borçlulukları transferred subsidiaries indebtedness
devredilen tali şirket fikri mülkiyeti transferred subsidiary intellectual property
devredilen tali şirket gayrimenkulu transferred subsidiary real property
dış kaynak kullanan firma/şirket outsourcer
dışarıdan hissedar kabul etmeyen şirket close corporation
dinsel amaçlarla kurulmuş şirket spiritual corporation
dolandırıcı şirket bubble company
dolaşımdaki şirket tarafından ciro edilmiş kambiyo senetleri bills of exchange endorsed by the enterprise which are in circulation
duyarlı kurum/kuruluş/şirket sensible organization
ecnebi şirket alien corporation
ek olanaklar (şirket arabası/lojman vb) fringe benefits
emanet işleri ile uğraşan şirket safe deposit company
faal olmayan şirket nonoperating company
faal şirket operating company
faaliyet göstermeyen şirket nonoperating company
faaliyet halinde bulunan şirket operating company
faaliyet halindeki şirket operating company
faaliyete geçme (şirket vb) launching
faaliyetlerini geçerli bir şekilde yürüten şirket validly existing company
faaliyette bulunmayan şirket nonoperating company
faaliyette olan şirket operating company
faiz ödemeleri hesaplanmadan önceki şirket nakit akışı unlevered cash flow
ferdi holding şirket personal holding company
fiili şirket de facto corporation
fransızca konuşulan ülkelerde, bazı türdeki limited şirket isimlerinin ardından kullanılan unvan sarl
füzyondan doğan şirket surviving company
füzyondan oluşan şirket surviving company
garanti ile sınırlı şirket company limited by guarantee
genel şirket amaçları general corporate purposes
gönderen şirket sender company
görevinin sona ermesi durumunda şirketin mevcut müşterileriyle ticari amaçla temas kurmayacağına dair çalışan ile işveren şirket arasında yapılan sözleşme nonsolicitation contract
görevinin sona ermesi durumunda şirketin mevcut müşterileriyle ticari amaçla temas kurmayacağına dair çalışan ile işveren şirket arasında yapılan sözleşme non-solicitation agreement
görevinin sona ermesi durumunda şirketin mevcut müşterileriyle ticari amaçla temas kurmayacağına dair çalışan ile işveren şirket arasında yapılan sözleşme nonsolicitation agreement
grup şirket group company
güçlü şirket strong firm
güçlü şirket strong company
gümrükçü şirket a customs clearance agency
gümrükçü şirket a customs agency/company
hakim şirket controlling company
hakim şirket holding company
hakim şirket flagship company
halef şirket successor company
halka açık anonim şirket open joint stock company
halka açık anonim şirket company of public ownership
halka açık limited şirket public limited company
halka açık limitet şirket public company
halka açık limitet şirket public limited company
halka açık olmayan fakat şirket sırlarına ulaşabilen personelin o şirket hakkında bildikleri bilgiler insider information
halka açık olmayan şirket close corporation
halka açık olmayan şirket non-public company
halka açık şirket publicly held company
halka açık şirket publicly quoted company
halka açık şirket public company
halka açık şirket publicly traded corporation
halka açık şirket publicly held corporation
halka açık şirket widely-held company
halka açık şirket publicly traded company
halka açık şirket publicly listed company
halka açık şirket publicly-held company
halka açık şirket public limited company
halka açık şirket publicly traded
halka açık şirket open corporation
halka kapalı şirket non-public company
hisse senedi çıkaran şirket issuer
hisse senedi komisyoncusu şirket securities company
hisse senetleri birkaç kişinin elinde bulunan ve borsada alım satımı yapılmayan şirket close corporation
hisse senetleri çok az sayıda yatırımcının elinde bulunan şirket closed corporation
hisse senetleri çok az sayıda yatırımcının elinde bulunan şirket close corporation
hisse senetleri halka arz edilmeyen limited şirket private company limited by shares
hisse senetsiz şirket nonstock corporation
hisse senetsiz şirket non-stock corporation
hissedarlarının belirli bir miktara kadar şirketin tasfiye açığını garanti etmekle yükümlü olduğu şirket company limited by guarantee
hisseli komandit şirket limited partnership association
holding şirket holding company
hükümdarın izniyle kurulan şirket chartered company
ihalede teklif veren şirket bidder company
ihaleye giren şirket bidder company
ihracatçı şirket exporter company
ihraç eden şirket veya kurum tarafından vadesinden önce ödenebilen tahvil callable bond
iki şirket arasında cari işlemler hesabı current account
ikincil piyasada yatırımcılarla menkul değer alım satımı yapan şirket security brokerage
iktisap edilen şirket affiliate
imalatçı ve ihracatçı şirket manufacturing and exporting company
imtiyaz beratı olan şirket chartered company
ingiltere şirket kayıt ofisi companies house
ingiltere şirket sicil kurumu companies house
ipotekle borç veren şirket mortgage company
isim (şirket) goodwill
ispanyolca anonim şirket, sociedad anonima sa
işletme dışı şirket nonoperating company
japonca'da sınırlı sorumlu şirket y.k.
kağıt üzerinde kurulmuş görülen şirket paper company
kaldıraç şirket leveraged company
kaldıraçlı şirket leveraged company
kamu hizmeti veren şirket utility company
kamu yararına çalışan özel şirket quasi public company
kapalı şirket close company
kapalı şirket close corporation
kar amacı gütmeyen şirket nonprofit corporation
kar amacı gütmeyen şirket non-profit corporation
kar ve zarara bütün ortakların katıldığı şirket partnership intersese
kardeş şirket sister company
kardeş şirket constituent company
kardeş şirket affiliated company
kardeş şirket subsidiary company
kardeş şirket affiliate company
karın şirketin üye sahipleri arasında onların şirketle yaptıkları alışveriş oranında dağıtıldığı bir şirket türü mutual company
karma şirket composite company
kayyum görevi gören şirket corporation acting as trustee
kişisel gerekler için kredi veren şirket personal loan company
kişisel gereksinimleri finanse eden şirket personal finance company
kişisel kullanım için ödünç para veren şirket personal finance company
koasürans işini idare eden şirket land agent
kolektif şirket general partnership
kolektif şirket open partnership
kolektif şirket unlimited company
kolektif şirket copartnership
kolektif şirket company with unlimited liability
kolektif şirket collective
kolektif şirket open company
kolektif şirket sözleşmesi articles of partnership
kollektif şirket general partnership
kollektif şirket general partnership
kollektif şirket open company
kollektif şirket ordinary partnership
kollektif şirket open partnership
kollektif şirket unlimited company
kollektif şirket unlimited liability company
komandit şirket commandite company
komandit şirket limited partnership
komandit şirket partnership en commandite
komandit şirket limited partnership
komandit şirket special partnership
komandit şirket partnership in commendam
kontrol altında bulunan şirket controlled company
kontrol eden şirket controlling company
kontrol edilen şirket controlled company
kooperatif şirket cooperative society
kooperatif şirket cooperative association
kooperatif şirket mutual association
kote şirket listed company
kötü amaçlı şirket bad intentioned company
kredi veren şirket loan society
kurumsal şirket corporate firm
kurumsal şirket corporate company
küçük ölçekli şirket small-scale company
küçük ölçekli şirket small-sized company
küçük ölçüde kredi vermek üzere kurulmuş şirket small loan company
küçük ölçüde kredi vermek üzere kurulmuş şirket consumer finance company
küçük yatırımcılara şirket açmaları için fon sağlama microlending
küçük yatırımcılara şirket açmaları için sağlanan düşük miktarlı kredi microcredit
küresel şirket global company
limited (şirket) limited
limited şirket gmbh (gesellschaft mit beschränkter haftung)
limited şirket limited liability company
limited şirket limited company
limited şirket limited liability corporation
limited şirket limited liability company
limitet şirket limited liability company
limitet şirket limited company
mali bir kurumun şirket alacaklı hesaplarını devralma ve borçlarını tahsil etme konusunda onlarla olduğu düzenleme factoring
mali şirket financial company
mega şirket megacorporation
milli şirket domestic corporation
millileştirilmiş şirket nationalized company
muhasebe kayıtları tutan şirket veya işletme accounting entity
müşteri ile şirket yöneticisi arasındaki ilişki clientage
müşterinin yönettiği şirket customer driven company
müteahhit şirket contracting firm
müteahhit şirket contracting company
mütekabil şirket mutual society
mütekabil şirket mutual company
mütekabil şirket mutual organization
müttefik şirket allied company
mütüel şirket mutual company
naylon şirket shell corporation
orta büyüklükte şirket a midsize company
orta ölçekli bir şirket a midsize company
ortak şirket associated company
ortak şirket association company
ortakların sorumlulukları karşılıklı olan şirket mutual society
ortaklarının sahip olduğu iştirak hisseleri oranında sorumlu şirket company limited by guarantee
ödeme aczine düşmüş şirket insolvent
ödeme gücü olan şirket solvent house
ödünç para veren şirket loan society
ölü şirket defunct company
özel limitet şirket private limited company
özel maksatlı şirket spv (special purpose vehicle)
özel şirket private partnership
özel şirket private company
özel şirket particular partnership
özel şirket private corporation
özel-amaçlı şirket (öaş) special-purpose entity (spe)
özelleştirilen şirket privatized company
özellikle ingiltere'de yeni mezunlara şirketlerinin reklamını yapmak amacıyla her yıl şirket mensuplarının üniversitelere yapmış olduğu ziyaret milk round
özsermayesine oranla yüksek borca sahip şirket highly-geared company
özyönetim şirket labor-run company
özyönetim şirket labor managed firm
paravan şirket dummy corporation
paravan şirket dummy company
paravan şirket shell corporation
paravan şirket front company
paravan şirket shell company
paravan şirket front organization
pazarlıklı şirket devralma negotiated takeover
perakendeciler ile ilişki kuran şirket temsilcisi retail man
prestij için personel fazlası bir bilim insanını kadrosunda tutan veya bütçesinin bir bölümünü doğrudan kar getirmeyen işlere ayıran şirket gold plating company
rakip şirket rival company
rakip şirket rival firm
sağlam olmayan şirket wild-cat company
satışları finanse eden şirket sales finance company
sedan şirket ceding company
selef şirket predecessor company
sermayenin yüzde elliden fazlasının ana şirkete ait olduğu şirket majority-owned subsidiary
sermayesi ağırlıklı olarak hissedarlardan borçlanma yoluyla sağlanan şirket thin capitalization
sermayesi ağırlıklı olarak hissedarlardan borçlanma yoluyla sağlanan şirket thin corporation
sermayesi bölünmemiş şirket non-stock corporation
sermayesi hisselere bölünmüş şirket stock company
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket limited partnership divided into shares
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket partnership limited by shares
sermayesi paylara bölünmüş şirket companies with share capital
sermayesinin yarıdan fazlası ana şirkete ait olan şirket majority owned subsidiary
sermayesinin yarısı başka bir şirkete ait olan şirket associated company
sermayeye ekli şirket kuruluş giderleri amortismanı amortization of capitalized company set up costs
sınırlı amaçlı şirket limited purpose company
sınırlı hisseli şirket closed corporation
sınırlı sorumlu şirket gmbh (gesellschaft mit beschränkter haftung)
sınırlı sorumlu şirket limited liability company
sınırlı sorumlu şirket limited company
sınırlı sorumluluklu şirket limited company
sınırlı sorumluluklu şirket limited liability company
sınırlı yetkili bağlı şirket restricted subsidiary
spor malzemeleri üreten alman menşeeli bir şirket adidas
şirket adı company name
şirket adına garanti verilen üçüncü şahıslar third parties giving guarantees on behalf of the enterprise