(birinden) bir ��eyi hileyle ele ge��irmek - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?