(herhangi) bir - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

(herhangi) bir"(herhangi) bir" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
General
(herhangi) bir a i.
(herhangi) bir an s.
(herhangi) bir any s.

"(herhangi) bir" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 415 sonuç

Türkçe İngilizce
General
herhangi bir konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele almak contextualize f.
olmak (hayat/işler herhangi bir durumda) go f.
herhangi bir cisme başka bir cismi katarak fazlasını alamayacak derecede doldurmak embrue f.
herhangi bir hayat belirtisi göstermemek show no signs of life f.
herhangi bir yanlış görmemek see no wrong f.
bir durum karşısında herhangi bir önlem almamak let something ride f.
(herhangi bir) ilerleme göstermemek make no headway f.
(herhangi bir) gelişme göstermemek make no headway f.
(herhangi bir) gelişme kaydetmemek make no headway f.
(herhangi bir) ilerleme kaydetmemek make no headway f.
herhangi bir konuyu çevresindeki öğeleriyle birlikte ele almak contextualise f.
herhangi bir olaydan kaynaklanmak arise out of f.
herhangi bir anlam ifade etmemek not make any sense f.
herhangi bir anlam ifade etmemek make no sense f.
herhangi bir konuyu çevresindeki öğeleriyle birlikte ele almak contextualize f.
herhangi bir konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele almak contextualise f.
herhangi bir sürece ya da ürüne etki eden ufak problemleri çözmek work out the bugs f.
özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma exsufflation i.
cumartesi ve pazar dışında herhangi bir gün weekday i.
007 ile biten herhangi bir yıl (2007 vb) bond year i.
insanların buluşmayı veya bir şey kurmayı kararlaştırdıkları herhangi bir yer venue i.
yolcu taşıyan herhangi bir aracın bölmesi car i.
herhangi bir konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele alma contextualization i.
herhangi bir pasif eğlence biçimi enterdrainment i.
bir tartışmanın herhangi bir sorundan dolayı sonuca varamaması aporia i.
ismin yalın halinden başka herhangi bir hali oblique case i.
dialkol;herhangi bir diatomik alkol glycol i.
bir tartışmanın herhangi bir sorundan dolayı sonuca varamaması durumu aporia i.
reçineli ağaç (çamdan başka herhangi bir) gum tree i.
ünlü olmak dışında kaydedeğer herhangi bir meziyeti olmayan ünlü professional celebrity i.
kalıtım yoluyla geçen herhangi bir özellik heritage i.
barış sembolü olarak kullanılan herhangi bir şey olive branch i.
herhangi bir yazı paper i.
herhangi bir şeyden yoğun yığın cloud i.
herhangi bir görevi masa başında yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişi desk officer i.
herhangi bir alanda en büyük ödül blue ribbon i.
haftanın herhangi bir günü any day of the week i.
karanfil familyasından herhangi bir çiçek dianthus i.
herhangi bir olayın ellinci yıldönümü jubilee i.
sırtı çukur olan herhangi bir şey saddleback i.
kalabalık içinde herhangi bir olaya müdahale etmeme eğilimi bystander effect i.
herhangi bir ülkenin egemenliğinde olmayan sular high seas i.
işçinin herhangi bir nedenle işine gelmemesi durumu absenteeism i.
reçine (çam reçinesinden başka herhangi bir) gum i.
tatil veya başka herhangi bir organizayonun karşıladıklarına ilaveten müşteri tarafından satın alına optional extra i.
laktik asidin herhangi bir tuzu veya esteri lactate i.
emeklilik sigortası gibi işçiye ücreti dışında sağlanan herhangi bir şey fringe benefit i.
herhangi bir adam man in the street i.
herhangi bir kimse everyman i.
olay (meydana gelen herhangi bir) occurrence i.
herhangi bir aksesuar fitting i.
herhangi bir şeyin yok olacağı haberi knell i.
bir nesne ya da olguyu herhangi bir şekilde tanımlayan veri metadata i.
sporda verilen herhangi bir işaretle yarışa başlama ascent i.
çatı şeklinde örten herhangi bir yapı tecta i.
yelpaze biçimindeki herhangi bir şey fan i.
herhangi bir gemi veya uçak craft i.
herhangi bir ulaşım biçiminde kalkış ve varış saatlerini gösterir tarife timetable i.
herhangi bir şeyin yerini gösteren işaret landmark i.
herhangi bir malzemeden küçük bir parça patch i.
herhangi bir sınıfa girmeme classlessness i.
herhangi bir şeye yeni başlayan kimse neophyte i.
ıstırabı yok eden herhangi bir şey nepenthe i.
herhangi bir şeyin kaynağı nidus i.
yüzün herhangi bir tarafı feature i.
herhangi bir konuyu çevresindeki öğeleriyle birlikte tekrar ele alma recontextualization i.
hint-avrupa dil ailesinden herhangi bir dili konuşan halk aryan i.
takip etmede kullanılan herhangi bir şey follow-up i.
abd'de uzakdoğu dahil asya'nın herhangi bir yerinden gelen kişi asian i.
herhangi bir konuyu çevresindeki öğeleriyle birlikte ele alma contextualisation i.
herhangi bir konuyu çevresindeki öğeleriyle birlikte ele alma contextualization i.
günün herhangi bir zamanı at any time of day i.
herhangi bir ilimde ilk çalışma propaedeutic i.
herhangi bir ilimde ilk çalışma propaedeutics i.
hayranların kendilerine ait olmayan orijinal eserler üzerinde herhangi bir kazanç beklentisi olmadan eğlence amaçlı yazdıkları kurgu öyküler fanfic i.
hayranların kendilerine ait olmayan orijinal eserler üzerinde herhangi bir kazanç beklentisi olmadan eğlence amaçlı yazdıkları kurgu öyküler fan-fiction i.
hayranların kendilerine ait olmayan orijinal eserler üzerinde herhangi bir kazanç beklentisi olmadan eğlence amaçlı yazdıkları kurgu öyküler fanfiction i.
herhangi bir dinin kutsal kabul edilen yazıtlarını meydana getiren kitapların tümü canon of scripture i.
herhangi bir dinin kutsal kabul edilen yazıtlarını meydana getiren kitapların tümü biblical canon i.
herhangi bir sebeple hayvansal kaynaklı hiçbir besini tüketmeme veganism i.
herhangi bir konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele alma contextualisation i.
herhangi bir günde nüfusun yarısına kısıtlanması şeklinde uygulanan tayınlama (trafiğe çıkışta tek/çift plaka uygulaması gibi) odd-even rationing i.
herhangi bir günde nüfusun yarısına kısıtlanması şeklinde uygulanan tayınlama (trafiğe çıkışta tek/çift plaka uygulaması gibi) even odd rationing i.
herhangi bir kanıta dayanmayan düşünce say-so i.
herhangi bir korku anında ani zıplama jumpscare i.
herhangi bir aktiviteye yeni başlayan, herhangi bir aktivitenin acemisi olan kimse newbie i.
herhangi bir tanesi any s.
toprağın herhangi bir feodal yükümlülük olmaksızın köylüye ait olması allodial s.
hakkında herhangi bir suçlama veya itham bulunmayan sackless s.
bir şeyin kırk eşit parçasından herhangi biri fortieth s.
herhangi bir fiyatı olmayan tariffless s.
herhangi bir whatsoever s.
herhangi bir duyu organıyla hissedilen sensated s.
herhangi bir yere anywhere zf.
herhangi bir şekilde anyway zf.
herhangi bir fiyat için for any price zf.
herhangi bir yolla in any way zf.
herhangi bir şekilde in what manner zf.
herhangi bir tarafa whitherward zf.
herhangi bir şekilde anywise zf.
herhangi bir yere whithersoever zf.
herhangi bir yere any place zf.
herhangi bir şekilde by some means or other zf.
herhangi bir şekilde in any way zf.
herhangi bir şekilde anyhow zf.
herhangi bir engel olmaksızın without let or hindrance zf.
herhangi bir şekilde in anyway zf.
herhangi bir suretle by any means zf.
herhangi bir yerde anywhere zf.
herhangi bir yer anywhere zf.
herhangi bir suretle in any wise zf.
(herhangi) bir yerde anywhere zf.
(herhangi) bir yere anywhere zf.
herhangi bir zaman anytime zf.
herhangi bir zamanda whenever zf.
herhangi bir zamanda at anytime zf.
herhangi bir zamanda ever zf.
bundan sonraki herhangi bir zamanda at any time thereafter zf.
herhangi bir sebeple for any reason zf.
herhangi bir şekilde in any manner zf.
herhangi bir bakımdan in any respect zf.
herhangi bir yer için for anywhere zf.
herhangi bir gerekçe gösterilmeden inexcusably zf.
herhangi bir gerekçe gösterilmeden unjustifiably zf.
herhangi bir zamanda any given time zf.
herhangi bir kimse anyone zm.
herhangi bir any zm.
herhangi bir whatever zm.
herhangi bir şey anything zm.
herhangi bir kimse anybody zm.
(herhangi) bir şey anything zm.
herhangi bir yer anyplace zm.
herhangi bir şey owt zm.
ingiliz veya britanya kökenli herhangi bir şeyi belirtmek üzere kullanılan önek anglo ök.
Phrases
herhangi bir gerekçe göstermeden without any reason
herhangi bir neden göstermeden without giving any reason
herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin without any justification
herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın without any restrictions imposed
herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın without imposing any restrictions
herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın without making any restrictions
herhangi bir bildirim yapılmaksızın without any notification
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyerek without accepting any responsibility
eğer herhangi bir problem olursa if any problem arises
eğer herhangi bir sorun meydana gelirse if any problem occurs
eğer herhangi bir problem olursa if any problem occurs
eğer herhangi bir sorun meydana gelirse if any problem arises
herhangi bir zamanda at any one time
herhangi bir gerekçe gösterilmeden without any excuse
herhangi bir anlaşmazlık durumunda in case of any dispute
herhangi bir anlaşmazlık halinde in case of any dispute
aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile notwithstanding any provision to the contrary
tüzük ya da genel hukuk tarafından kastedilen ya da bu anlaşmanın hükümleri çerçevesindeki herhangi bir hak saklı kalmak koşuluyla without prejudice to any rights implied by statute or common law or under the provisions of this agreement
şu andan itibaren geçerli (herhangi bir kararın) effective immediately
herhangi bir değişiklik yapma don't make any changes
herhangi bir değişiklik yapmayınız don't make any changes
türk lirası veya herhangi bir para cinsinden in turkish lira or any other currency
herhangi bir amaçla for any purpose
herhangi bir amaçla for whatever purpose
herhangi bir zamanda at any given time
(belirlenen/belli bir zaman aralığındaki) herhangi bir zamanda at any given time
tarih herhangi bir rehber ise if history is any guide
Proverb
kişi kendinde herhangi bir kusur varken başkalarını aynı kusurla suçlamamalıdır people who live in glass houses shouldn't throw stones
Colloquial
herhangi bir kategoriye girmeyen kimse tweener i.
herhangi bir hazırlık yapmadan ex tempore
herhangi bir hazırlık yapmadan off hand
herhangi bir zorluk çekmeden hands down
herhangi bir şekilde anyways
herhangi bir gün olur any day will do
herhangi bir gün bana uyar any day will do
herhangi bir gün any day
günün herhangi bir saatinde at any time of day
herhangi bir suretle in any way
hiçbir şeyi umursamadan herhangi bir durumda tüm zorluklara rağmen istediğini elde etmek anlamına gelen bir ifade thug life
Idioms
herhangi bir suretle for love or money
herhangi bir şey any old thing
herhangi bir gün any other day
herhangi bir karar almaktan kaçınmak sit on the fence
herhangi bir fikri olmamak have no idea
herhangi bir işin içinde olmak have a hand in
herhangi bir işin içinde olmak take a hand in
kimseden herhangi bir yardım istemeden off one's own bat
otel vb gibi bir yerden herhangi bir ödeme yapmadan gizlice sıvışmak do a moonlight flit
herhangi bir haber olmaması kötü haber almaktan iyidir no news is good news
herhangi bir aksilik çıkmazsa lord willing and the creek don't rise
girdiği herhangi bir sosyal ortamda ilgi odağı olan kimse olmak be the life and soul of the party
herhangi bir şey (yeni olması şartdeğil) any old thing
sığınacak herhangi bir liman any port in a storm
gece veya gündüz herhangi bir saatte at all hours of the day and night
(bir kimseyi tanımlarken herhangi bir olumsuz durum için) hiç eser yok not have a type of bone in one's body
üzerinde herhangi bir borç veya ipotek olmadan free and clear
üzerinde herhangi bir borç olmayan free and clear
(özellikle bir kitabın) (içinde) ile ilgili herhangi bir şey (bilgi) olmamak have nothing on someone or something
(olayların/hayatın/herhangi bir şeyin) iyi/iyimser/neşeli/yararlı/olumlu tarafı sunny side
(herhangi bir sorgulama yapmadan) doğru kabul etmek take it as read
Speaking
herhangi bir şekilde mümkünse if at all possible
herhangi bir şekilde mümkünse if it is at all possible
herhangi bir neden belirtilmedi no reason was specified
herhangi bir aksilik çıkmazsa god willing and the creek don't rise
herhangi bir ağrınız var mı? do you have any pain?
herhangi bir problem var mı? Is there any problem?
herhangi bir sorun var mı? Is there any problem?
herhangi bir şey olursa if anything should happen
herhangi bir sorun olursa if anything should happen
herhangi bir isteğiniz/ihtiyacınız varsa sormaktan çekinmeyin If there's anything you need don't hesitate to ask
herhangi bir sorun olursa if anything happens
herhangi birine bir şey yaptığımı gördün mü? have you seen me do anything to anyone?
bu kadar korkunç bir olayın arkasında ne gibi bir neden olduğu konusunda herhangi bir fikrim yok I have no idea what the motive behind such an horrific act might be
bununla ilgili herhangi bir kanıtınız var mı? do you have any evidence of that?
herhangi bir şeye ihtiyacın olursa if there's anything you need at all
herhangi bir şey olursa if anything happens
onunla herhangi bir şekilde bir bağlantın var mı? do you have some sort of connection with him?
burada kaldığınız süre zarfında herhangi bir probleminiz ya da sorunuz olursa if you have any problems or any questions during your stay here
onu herhangi bir şeyle suçladılar mı? did they charge him with anything?
herhangi bir yeteneğim var mı bilmiyorum i don't know if i have any talent
herhangi bir şey söylemek bana düşmez this is not my place to say anything
onun kimseye herhangi bir yararı var mı? is he doing anybody any good?
düzeleceğine dair herhangi bir ışık göremiyorum I don't see any chance of it coming back
herhangi bir sabıkam yok I have no criminal record
herhangi bir sabıkam yok I don't have any criminal record
yardım edebileceğim herhangi bir şey var mı? is there anything that I can help you with?
herhangi bir yere dokunun tap anywhere
herhangi bir hata yaptın mı? did you make any mistakes?
Slang
sorgulanamayacak ve değiştirilemeyecek herhangi bir şey sacred cow
sözleşmeyi daha cazip hale getirmek için eklenen herhangi bir madde sweetener
sözleşmeyi daha cazip hale getirmek için eklenen herhangi bir madde kicker
herhangi bir hukuk eğitim almamış olmasına rağmen engin hukuk bilgisine sahip olan ve adli konularda arkadaşlarını yönlendiren mahkum jailhouse lawyer
mahkumun kurallara uyması ve herhangi bir sorun çıkarmaması no smoke
cezaevinde herhangi bir bölümün huzurundan sorumlu mahkum tank boss
herhangi bir olaya karşı gösterilen aşırı hassasiyet butthurt
herhangi bir şeyde sonraki düzeyde olmak gekyume
Trade/Economic
herhangi bir şart belirtilmeksizin yapılan ciro unqualified endorsement
herhangi bir girişimde bulunmasına gerek kalmaksızın without any action on the part of ...
doğada arzı sınırlı olan herhangi bir kaynak exhaustible resource
herhangi bir makam için yeterli niteliklere sahip olmama ineligibility
üretime yardımcı olan herhangi bir maddi sabit varlık facility
herhangi bir anda piyasada geçerli olan faiz nominal rate of interest
herhangi bir olayın sadece küçük bir kısmının görünür olduğunu savunan düşünce iceberg principle
bu durumların hiç birinde ilgili pasiflere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın in each case, without liability to account
herhangi bir faaliyetin önceden belirlenen kalitede ve zamanda en az maliyetle başarılması için alınan önlemler cost control
katlanılan maliyetin herhangi bir parçası cost fraction
işletmenin herhangi bir nedenle geçici olarak durması outage
herhangi bir değerlendirmeye tabi olmayan non-assessable
herhangi bir firmanın uyguladığı imalat sistemlerinde gerekli standartlara uyumlu olduğunu gösteren kanıt evidence of compliance
çalışanın bir önceki iş yerinden aldığı/alacağı bir başka işyerinde çalışmasında "bizim açımızdan herhangi bir mahzuru yoktur" rızasını gösterir belge no objection certificate
çalışanın bir önceki iş yerinden aldığı/alacağı bir başka işyerinde çalışmasında "bizim açımızdan herhangi bir mahzuru yoktur" rızasını gösterir belge certificate of no objection
istatistik incelemesinde kullanılan herhangi bir ekonometrik model olasılık dağılımlarının birbirlerinden farklı olması heteroscedasticity
herhangi bir ülkede patlak veren krizin diğer ülkelere de yansıması/geçmesi financial contagion
sözleşmede herhangi bir yenileme yapmadan önce belirlenmiş olan asıl sözleşme süresi initial term of the contract
sözleşmede herhangi bir yenileme yapmadan önce belirlenmiş olan asıl sözleşme süresi initial contract duration
başka herhangi bir iş any other business (aob)
sendika vb. herhangi bir yasal ya da sosyal anlamda bir güvencesi olmaksızın çalışan insanların oluşturduğu istihdam precarious employment
bir çalışanın aynı şirkette maaşında herhangi bir iyileştirme yapılmadan mevcut çalıştığı departmandan/birimden başka bir departmana/birime transfer edilmesi lateral move
üst yöneticelere hesap veren altında herhangi bir çalışan olmayan yönetici non-manager
Law
herhangi bir veraset talebinde bulunulmayan miras vacant succession
bir mülkü o mülkün sahibinin izniyle kullanan ancak söz konusu mülk üzerinde herhangi bir yasal hakka sahip olmayan kimse bare licensee
davada herhangi bir çıkarı olmadığı halde kanuni usullere uygunluğu sağlamak için davacı olan kimse nominal plaintiff
teslimi herhangi bir şarta tabi olmayan rehin equitable lien
teslimi herhangi bir şarta tabi olmayan gayrimenkul teminatı equitable charge
bir şahsın herhangi bir menkul mal veya hak ile ilgili güvene dayanan bir muamele yapmasından doğan tröst implied trust
bir şahsın herhangi bir menkul mal veya hak ile ilgili güvene dayanan bir muamele yapmasından doğan tröst express trust
bir şahsın herhangi bir menkul mal veya hak ile ilgili güvene dayanan bir muamele yapmasından doğan tröst resulting trust
bir şahsın herhangi bir menkul mal veya hak ile ilgili güvene dayanan bir muamele yapmasından doğan tröst constructive trust
hükümdar adına çıkarılan ve herhangi bir imtiyaza sahip olduğunu iddia eden şahıstan iddiasının mesnedini soran karar quo warranto
herhangi bir tarih kararlaştırmadan celseyi dağıtma adjournment sine die
yediemine herhangi bir vecibe yüklemeyen tevdi münasebeti dry trust
eşlerden birinin herhangi bir yasal sebebe dayanmaksızın diğerinden ayrı yaşaması subtraction of conjugal rights
üzerindeki tarih veya eskiliği nedeniyle gerçek kabul edilen herhangi bir tanıklığa gerek duyulmayan kanıt niteliğindeki belge ancient document
üzerinde herhangi bir müeyyide olmayan mülk allodial
üzerinde herhangi bir müeyyide olmayan mülk allod
üzerinde herhangi bir müeyyide olmayan mülk allodium
üzerinde herhangi bir müeyyide olmayan mülk allodia
herhangi bir takdir veya keyfi ceza vermek suretiyle cezalandırmak amerce
ingiliz hukunda avukatların sıkı bir rotasyonla herhangi bir müvekkilin davasını üstlenme zorunluluğu cab rank rule
ingiltere' de dava vekillerinin zorunlu ve dönüşümlü olarak herhangi bir müvekkile atanması cab rank rule
Politics
herhangi bir oylamada çoğunluğun sağlanamaması lack of majority
herhangi bir yasa maddesindeki değişikliğin parlamentodan geçmesi pass the amendment
soy ve kültür birlikteliği olduğu halde herhangi bir devletin sınırları dışında yer alan halk ile söz konusu devletin birleşmesi fikri irredentism
herhangi bir seçmenin ön seçim sandığına giderek istediği aday adayına oy verebildiği önseçim open primary
siyasi ve ekonomik anlamda bir durumu başkalarına olduğundan farklı göstermek için yapılan herhangi bir yapı potemkin village
siyasi ve ekonomik anlamda bir durumu başkalarına olduğundan farklı göstermek için yapılan herhangi bir yapı potyomkin village
Industry
(solvent veya herhangi bir sıvının işlenmediği) işletim öncesi test süreci dry commissioning
Technical
bir cismi yalıtkan yapan veya yalıtan herhangi bir madde insulator
boya veren herhangi bir ağaç dyewood
herhangi bir kaynaktan yayılan fakat henüz çarpışmamış olan nötronlar virgin neutrons
herhangi bir kürenin en büyük dairesi diametral plane
buharlaşma basıncı olan herhangi belirli bir sıcaklık saturation temperature
çember şekline sahip herhangi bir kimyasal bileşik diazine
herhangi bir radyasyon kaynağı ile bir detektör arasında bulunan obje absorber
herhangi bir yüzeyde yığılı olan radyoaktif madde active deposit
kesmek için kullanılan herhangi bir alet hack
kendisini tamamlayan herhangi bir şey integer
herhangi bir şeyin küçük bir miktarı dram
herhangi bir malzemeden küçük bir parça patch
dikromik asitin herhangi bir tuzu dichromate
herhangi bir şeyin en üst noktası height
dünya ile güneş arasındaki herhangi bir gezegen interior planet
herhangi bir sıvıyı donma noktasına kadar soğutmak supercool
gemilerinin açık denizde herhangi bir engel olmadan serbest olarak hareket edebilmesi freedom of the seas
herhangi bir maddenin üzerindeki asit ve tuz gibi maddeleri temizlemek edulcorate
yüzen herhangi bir şey flotage
herhangi bir boya veya boya maddesi fucus
herhangi bir şeyin en içteki parçası core
herhangi bir şeyin modeli mock up
herhangi bir şeyin enli ucu veya sapı butt
herhangi bir işin yapılması usulü technique
içinde kullanıcının servis yapabileceği herhangi bir parça yoktur no user serviceable parts inside
herhangi bir yansıtıcı için hız girişim ölçme sistemi velocity interferometer system for any reflector (visar)
herhangi bir etki gözlenemeyen yoğunluk düzeyi no observed effect concentration
90 ° dışındaki herhangi bir açı bevel angle
Computer
herhangi bir bağlantı noktasına any port
herhangi bir sunucuya any server
herhangi bir alana girilen değerin belirtilen bir değerle karşılaştırılabilir olmasını sağlayan özellik comparevalidator
herhangi bir harf any letter
herhangi bir sayı any digit
herhangi bir nesne any object
herhangi bir grup any group
alanın herhangi bir bölümü any part of field
herhangi bir biçim any format
herhangi bir değer any value
herhangi bir istemci any client
herhangi bir bağlantı noktası any ports
herhangi bir zaman any time
herhangi bir basamak any digit
herhangi bir amaç any purpose
herhangi bir ıp adresi any ip address
herhangi bir kaynak any source
herhangi bir konu any subject
herhangi bir tuşla durdurma any key abort
herhangi bir öğe any items
herhangi bir karakter any character
herhangi bir etki alanı denetleyicisi any dc
herhangi bir form any form
herhangi bir iletişim kuralı any protocolany protocol
herhangi bir gözden geçiren any reviewer
herhangi bir tablo any tables
herhangi bir grup any apartment
herhangi bir alan any field
herhangi bir bağlantı noktasından from any port
herhangi bir istemciden gerçekleştir from any client
kablosuz internet erişiminin olduğu ve herhangi bir cihazla internete bağlanılabilecek bölgeler (wi-fi) hotspots
kablosuz internet erişiminin olduğu ve herhangi bir cihazla internete bağlanılabilecek bölgeler (wi-fi) hotspot
kablosuz internet erişiminin olduğu ve herhangi bir cihazla internete bağlanılabilen bölgeler hot spot
kablosuz internet erişiminin olduğu ve herhangi bir cihazla internete bağlanılabilen bölgeler hotspot
herhangi bir faydaları olmayan ancak kullanıcıya virüslere karşı en iyi korumayı vadeden yazılımlar scareware
şu ana kadar herhangi bir virüs bulunamadı no virus found so far
içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmadan bir programın iç yapısını yeniden düzenleyerek iyileştirme refactoring
google sayfa değerinin yükselmesi için bir sitenin kendi sitesinin anasayfasında veya herhangi bir alt sayfasında başka bir siteye banner veya text link vermesi veya barındırması backlink
herhangi bir dosya seçilmedi no file selected
herhangi bir sonuç bulunamadı no results found
Telecom
herhangi bir program ya da cihazın sanal bir ortamda çalıştırılarak izole edilmesi sandbox
Aeronautic
herhangi bir amaçla bir araya gelmiş bir grubun uçak kiralaması affinity charter
taksirut ile herhangi bir cisim arasındaki ayrım mesafesi separation distance between taxiway and object
apron taksi şeridi ile herhangi bir cisim arasındaki mesafe aircraft stand taxilane-to-object
Marine
herhangi bir derinlikten suyun yüzeyine yükselme işlemi ascent
geminin belirtilen herhangi bir seyir hızını sürdüreceği toplam zaman endurance time
bir geminin yükleme ve boşaltma süresince gemiyi kiralayanın herhangi bir tazminat talebinde bulunmaksızın beklemeye mecbur olduğu süre lay day
Petrol
petrol şirketlerinin herhangi bir sızma veya hasar nedeniyle zarar gören 3. şahısların tazminat talepleri karşısında ödemekle yükümlü oldukları toplam tazminat tutarı liability cap
Medical
herhangi bir şeyin artış miktarı increment
bedende herhangi bir sıvının durdurulması stasis
herhangi bir boşluk içine tüp sokmak için kullanılan araç introducer
vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma kapasitesi invasiveness
vücutta herhangi bir sıvının toplandığı kese cistern
herhangi bir yan etki izlenmeyen düzey no observed adverse effects level
herhangi bir organın anormal olarak çalışması dysfunction
herhangi bir organın duvarlarına ait parietal
herhangi bir etki izlenmeyen düzey no observed effects level
vücut üzerinde yayılan herhangi bir cilt hastalığı serpigo
saç gelişmesini uyarıcı herhangi bir madde trichogen
herhangi bir etki izlenmeyen düzey no-observed effects level
herhangi bir yan etki izlenmeyen düzey no-observed adverse effects level
ümitsiz hastalarda kalp ve solunum durması olayında herhangi bir müdahalede bulunmama kararı dnar
ümitsiz hastalarda kalp ve solunum durması olayında herhangi bir müdahalede bulunmama kararı do not resuscitate
ümitsiz hastalarda kalp ve solunum durması olayında herhangi bir müdahalede bulunmama kararı do not attempt resuscitation
ailesinde herhangi bir meme kanseri geçmişi olmayan kadın woman with no family history of breast cancer
herhangi bir böbrek veya kardiyak şikayeti olmayan hasta patient without any renal or cardiac problems
bronşioler epiteldeki herhangi bir hasar any damage to bronchiolar epithelium
keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe blunt force trauma
keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe non-penetrating trauma
keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe blunt injury
keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe blunt trauma
herhangi bir advers etki gözlemlenmeyen seviye no-observed adverse effects level
vücudun herhangi bir yerinde birden fazla çıban çıkması furunculosis
Psychology
psikolojide bireyin herhangi bir kötü alışkanlığı bırakması için uygulanan tedaviye uyum sağlamaya hazır olup olmadığını anlaşılmasına yardım eden altı evreli süreç transtheoretical model
herhangi bir durumu kişisel çıkarları önceleyerek açıklama durumu me-ism
Physics
herhangi bir bölgenin sınırları arasında bulunan bir yer domestic
Chemistry
herhangi bir sınıf lesitin bileşimi lecithoprotein
herhangi bir maden sülfatı vitriol
radyoaktif maddeyle birleştirilmiş herhangi bir bileşim radiolabeled
Biology
süt içerisinde bulunan herhangi bir protein lactoprotein
biyomedikal deneme kullanan herhangi bir etüt biologic indicators of exposure study
Astronomy
herhangi bir yerdeki yıldızın sapma etkisini tahmin etmeye yarayan sayı aberration constant
Agriculture
herhangi bir ekimin yapıldığı veya bir ürünün yetiştiği dönem season
Tobacco
herhangi bir banka any bank
Philosophy
varoluşun herhangi bir sonucunun olmadığına inanma dysteleology
Environment
radyasyon saçan herhangi bir silah radiation dispersal weapon
(kuyudan/herhangi bir kaynaktan) su çıkarma water abstraction
(kuyudan/herhangi bir kaynaktan) su çıkarma groundwater abstraction
(kuyudan/herhangi bir kaynaktan) su çıkarma extraction of water
(kuyudan/herhangi bir kaynaktan) su çıkarma abstraction of water
(kuyudan/herhangi bir kaynaktan) su çıkarma water extraction
Geography
dönence-altı iklime sahip herhangi bir kıyı şeridi riviera
Geology
herhangi bir kaya veya madenin yüzeyde görünmesi cropping out
herhangi bir kaya veya madenin yüzeyde görünmesi exhumation
Military
serviste olan silahlarda kullanılan herhangi bir ekipman ordnance
herhangi bir büyük savaşta düşmanın savunma hatlarını geçip hava üslerine saldırılar düzenleyerek hava harekatını engellemekle görevli birlikler breakthrough forces
herhangi bir harp aleti weapon
kaçak veya uygulanan ambargoyu ihlal edecek herhangi bir nitelik taşımaması cleared vessel
Hunting
herhangi bir silahta daha küçük bir mermi atılmasını sağlayan parça adapter
Sport
herhangi bir kulübe bağlı olmayan sporcu free agent
Basketball
herhangi bir takımla kontratının süresi sona ermiş oyuncu free agent
sahanın herhangi bir yerinden atılan basket field goal
Music
herhangi bir çalgının eşliği olmadan a cappella
herhangi bir sesin özellikle müziğin patlaması blast out/away
Archaic
herhangi bir şekilde anywise
British Slang
bir misafir geldiğinde ve evde ikram edilecek herhangi bir şey yoksa aile bireylerinin birbirlerine söylediği bir söz family hold back (f.h.b)