(k - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

(k"(k" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 92 sonuç

İngilizce Türkçe
General
k i. ingiliz alfabesinin on birinci harfi
k street i. k caddesi
k-9 i. polis köpeği
k-band i. (radar) k bandı
k-pop lovers i. k-pop severler
Colloquial
give the o.k okeylemek
give the o.k tasdik etmek
give the o.k okey vermek
give the o.k onaylamak
k tamam
special k ketamin
Slang
a.k.a (also known as) bu isim altında da tanınan
k-9 cezaevi memuru/görevlisi
k-hole ketamin
k-y vazelin
k-y jelly vazelin
Technical
k kelvinin simgesi
k potasyumun simgesi
k factor k etmeni
k monel k monel alaşımı
k radiation k ışınımı
k ration k rasyonu
k series k dizisi
k transfer k kaydırması
k-absorption edge k-soğurma kenarı
k-antenna k biçimli anten
k-antenna k anteni
k-bop k-bos
k-bracing k-bağlantı
k-bracing yarım çapraz bağlantı
k-electron capture k elektronu yakalanması
k-meson k-mezon
k-mezon yarım ortacık
k-mezon k-mezon
k-positive k-pozitif
k-punch x deliği
k-resin k-reçinesi
k-space k-uzayı
k-space k uzayı
k-value k-değeri
k-value k-katsayısı
Computer
forward usb k/b forward usb klavye
j/k (just kidding) şaka yaptım
k available k kullanılabilir
k available k boş
k bytes k byte
k bytes available k byte boş
k free k boş
k on disk k yer kaplıyor
letter k k harfi
mic usb k/b mıc usb klavye
mic usb k/b m mıc usb klavye fare
Informatics
k-fold cross validation k katlamalı çapraz geçerlilik
k-fold cross validation k katlı çapraz geçerlilik
Construction
k slump set k tipi slump seti
k value k değeri
Automotive
k jetronic fuel injection k jetronik enjeksiyon sistemi
k-jetronic sürekli enjeksiyon
Traffic
k turn üç noktalı dönüş
k-factor k-faktörü
Medical
k complex k kompleksi
ktp laser (potassium (k) titanyl phosphate laser) potasyum (k) titanil fosfat lazer
vitamin k k vitamini
vitamin k deficiency k vitamini eksikliği
vitamin k deficiency bleeding vitamin k eksikliğine bağlı kanama
Psychology
K-3 indicator K-3 göstergesi
Veterinary
hypovitaminosis k k vitamini yetersizliği
Statistics
jonckheere's k-sample test jonckheere'nin k-örnekli sınaması
k-class estimator k-sınıflı tahmin edici
k-means clustering k-ortalamalar kümesi
k-ratio k-oranı
k-ratio test k-oranı testi
k-samples problem k-örnekli problem
k-statistics k-istatistiği
k-test k-sınaması
mosteller's k sample slippage test mosteller'in örnekli kayma farkı sınaması
Physics
k-lines k çizgileri
k-shell k kabuğu
k-theory k-teorisi
Astronomy
k-effect k etkisi
Apiculture
k wings k kanatlar
Education
k-12 educational resources anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitim kaynakları
Meteorology
k index k endeksi
Military
map k harita emsali
map k harita kat sayısı
metro k metro k emsali
metro k metro k katsayısı
range k mesafe k emsali
Cinema
k-drama kore draması
k-drama kore dizisi
British Slang
special k ketamin
tommy k ketçup

"(k" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 89 sonuç

Türkçe İngilizce
General
(radar) k bandı k-band i.
k caddesi k street i.
k-pop müzik grubu exo'nun hayran kitlesi topluluğu exo-l i.
k-pop severler k-pop lovers i.
Trade/Economic
diğer k.d.v other vat
Law
h.u.m.k code of civil procedure
Technical
aramit elyafı destekli k arma aramid fibre reinforced composite
k anteni k-antenna
k biçimli anten k-antenna
k dizisi k series
k elektronu yakalanması k-electron capture
k etmeni k factor
k ışınımı k radiation
k kaydırması k transfer
k monel alaşımı k monel
k rasyonu k ration
k uzayı k-space
k-bağlantı k-bracing
k-bos k-bop
k-değeri k-value
k-katsayısı k-value
k-mezon k-meson
k-mezon k-mezon
k-pozitif k-positive
k-reçinesi k-resin
k-soğurma kenarı k-absorption edge
k-uzayı k-space
Computer
k aşağı çapraz dk dn diagonal
k aşağı çapraz dk dwn diagonal
k boş k available
k boş k free
k byte k bytes
k byte boş k bytes available
k çarpı dk trellis
k dikey dk vertical
k gri dk gray
k harfi letter k
k kahverengi n brown
k kılavuz dk grid
k kırmızı dark red
k kopya sayısı n num of copies
k kullanılabilir k available
k mavi dark blue
k resim adı clip name
k sarı dark yellow
k yatay dk horizontal
k yer kaplıyor k on disk
k yukarı çapraz dk up diagonal
Informatics
k katlamalı çapraz geçerlilik k-fold cross validation
k katlı çapraz geçerlilik k-fold cross validation
Construction
k değeri k value
k tipi slump seti k slump set
Automotive
k jetronik enjeksiyon sistemi k jetronic fuel injection
Traffic
k-faktörü k-factor
Aeronautic
bilet kontrol makinelerine yerleştirilmiş ve taşıyıcının adını bilet veya başka bir dokümana yazan k carrier identification plate
Medical
g ve k harlerini telaffuz edememe gammacism
k kompleksi k complex
k vitamini vitamin k
k vitamini eksikliği vitamin k deficiency
potasyum (k) titanil fosfat lazer ktp laser (potassium (k) titanyl phosphate laser)
vitamin k eksikliğine bağlı kanama vitamin k deficiency bleeding
Psychology
K-3 göstergesi K-3 indicator
Veterinary
k vitamini yetersizliği hypovitaminosis k
Statistics
fisher k-istatistikleri polykay
genelleştirilmiş fisher k-istatistikleri generalised polykays
ikili fisher k-istatistikleri bipolykays
jonckheere'nin k-örnekli sınaması jonckheere's k-sample test
k-istatistiği k-statistics
k-oranı k-ratio
k-oranı testi k-ratio test
k-ortalamalar kümesi k-means clustering
k-örnekli problem k-samples problem
k-sınaması k-test
k-sınıflı tahmin edici k-class estimator
Physics
k çizgileri k-lines
k kabuğu k-shell
k-teorisi k-theory
Astronomy
k etkisi k-effect
Apiculture
k kanatlar k wings
Linguistics
‘k’ sesli dil centum language
Meteorology
k endeksi k index
Geology
k. amerika alt siluriyen’inde bir seri alexandrian
k.amerika misisipiyen’inde bir seri chestarian
k-g’den kd-gb’ya değişen aktif sıkışma bileşenli doğrultu atımlı faylar n-s to ne-sw trending active transpressional strike-slip faults
Military
abd k.k.k.lığı sivil işler ve psk.hrk.k.lığı united states army civil affairs and psychological operations command
dz.k.k istihbarat okulu turkish naval forces intelligence school
mesafe k emsali range k
metro k emsali metro k
metro k katsayısı metro k