a flowering plant in the mint family (marrubium vulgare) - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?