aşırı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aşırı"aşırı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 182 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aşırı excessive s.
aşırı extreme s.
aşırı ultra s.
General
aşırı extremeness i.
aşırı filthy s.
aşırı unconscionable s.
aşırı inordinate s.
aşırı overweening s.
aşırı dead s.
aşırı unreasonable s.
aşırı exorbitant s.
aşırı breakneck s.
aşırı sore s.
aşırı far s.
aşırı extremist s.
aşırı excessive s.
aşırı fancy s.
aşırı extravagant s.
aşırı unbridled s.
aşırı devilish s.
aşırı unbounded s.
aşırı astronomical s.
aşırı super s.
aşırı acute s.
aşırı too much s.
aşırı camp s.
aşırı extortionate s.
aşırı fanatic s.
aşırı exquisite s.
aşırı shocking s.
aşırı ferocious s.
aşırı extremes s.
aşırı forward s.
aşırı hell of s.
aşırı disproportionate s.
aşırı deep s.
aşırı damned s.
aşırı violent s.
aşırı immoderate s.
aşırı outrageous s.
aşırı intemperate s.
aşırı fond s.
aşırı high s.
aşırı excess s.
aşırı horrific s.
aşırı fulsome s.
aşırı heavy s.
aşırı unco s.
aşırı towering s.
aşırı intense s.
aşırı splitting s.
aşırı like sin s.
aşırı exaggerated s.
aşırı over s.
aşırı astronomic s.
aşırı desperate s.
aşırı horrendous s.
aşırı vaulting s.
aşırı unmeasured s.
aşırı intensive s.
aşırı stiff s.
aşırı exceeding s.
aşırı precious s.
aşırı thick s.
aşırı ultimate s.
aşırı steep s.
aşırı undue s.
aşırı hyper s.
aşırı extreme s.
aşırı crusted s.
aşırı radical s.
aşırı trop s.
aşırı redundant s.
aşırı crass s.
aşırı overmuch s.
aşırı overdone s.
aşırı unrestrained s.
aşırı too s.
aşırı eye-watering s.
aşırı tearing s.
aşırı cloying s.
aşırı raging s.
aşırı nimious s.
aşırı nuclear s.
aşırı terrible s.
aşırı terrific s.
aşırı all-fired s.
aşırı unmerciful s.
aşırı untemperate s.
aşırı wild s.
aşırı excruciating s.
aşırı extortionary s.
aşırı extortious s.
aşırı exuperant s.
aşırı black s.
aşırı extravagantly zf.
aşırı beastly zf.
aşırı extremely zf.
aşırı confoundedly zf.
aşırı hard zf.
aşırı desperately zf.
aşırı cruelly zf.
aşırı terribly zf.
aşırı like hell zf.
aşırı excessively zf.
aşırı every other day zf.
aşırı filthily zf.
aşırı awfully zf.
aşırı unduly zf.
aşırı eye-wateringly zf.
aşırı anormally zf.
aşırı thumping zf.
aşırı ungodly zf.
aşırı way zf.
aşırı main [obsolete] zf.
aşırı mainly [uk] zf.
aşırı overpoweringly zf.
aşırı bitter zf.
aşırı whacking zf.
Phrases
aşırı out of all proportion s.
aşırı to burn zf.
aşırı too (something) by half [uk] zf.
aşırı in excess expr.
Colloquial
aşırı terminal s.
aşırı thick s.
aşırı too-too s.
aşırı uber s.
aşırı far gone s.
aşırı unholy s.
aşırı like billyo zf.
aşırı like billy-oh zf.
aşırı like billyo zf.
aşırı like billy-o zf.
aşırı a bit too much zf.
aşırı majorly zf.
aşırı audacious (england) zf.
aşırı super dooper zf.
aşırı a (damn) sight too (something) expr.
Idioms
aşırı eye-watering s.
aşırı out of all cess [obsolete] s.
aşırı a (whole) host of (something) s.
aşırı a (whole) raft of (something) s.
aşırı a whole raft of s.
aşırı a bit thick s.
aşırı a bit too much s.
aşırı a (damn) sight too (something) zf.
aşırı to (one's) bones zf.
aşırı too (something) by half [uk] zf.
aşırı way out zf.
aşırı a (damn) sight too (something) expr.
aşırı as all get out expr.
aşırı over the edge expr.
aşırı over the top expr.
aşırı like nobody's business expr.
aşırı more than enough expr.
aşırı like blue blazes expr.
aşırı up to (one's) knees expr.
aşırı soft mick expr.
Trade/Economic
aşırı steep s.
aşırı excessive s.
aşırı inordinate s.
aşırı exorbitant s.
Technical
aşırı abnormal s.
Military
aşırı extremist s.
Music
aşırı troppo zf.
Slang
aşırı red-hot [aus] s.
aşırı out of sight s.
aşırı metal s.
aşırı fucking zf.
aşırı wicked [uk] zf.
aşırı wickedly zf.
aşırı goddam expr.
aşırı hell expr.
aşırı hella expr.
aşırı mf (motherfucking) expr.
British Slang
aşırı o.t.t. i.
aşırı perishing zf.
aşırı stinking zf.
aşırı huggins zf.
aşırı blooming zf.
aşırı tossing zf.
aşırı twattwatting (a general intensifier) expr.

"aşırı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
birini aşırı özlemek miss someone bad f.
aşırı derecede yormak (vücudun bir organını) overtax f.
aşırı doldurmak glut f.
aşırı yüklemek overweight f.
aşırı miktarda olmak be swamped with f.
aşırı özen göstermek show ultimate attention f.
aşırı ısınmak be worn away f.
aşırı dozda vermek overdose f.
aşırı hız yapmak overdrive f.
aşırı derecede korkmak wig out f.
aşırı harcama yapmak have money to burn f.
aşırı saygı gösterisinde bulunmak bow and scrape f.
aşırı ödemek pay through the nose f.
aşırı vergi uygulamak overtax f.
aşırı hassasiyet göstermek sentimentalize f.
aşırı düşkünlük göstermek overindulge f.
aşırı gitmek go too far f.
aşırı derecede şaşırtmak astound f.
aşırı şık giyinmek overdress f.
aşırı çoğalmak wanton f.
aşırı para harcamak have money to burn f.
aşırı derecede sevmek idolize f.
aşırı hız yapmak overspeed f.
aşırı kullanmak use excessively f.
aşırı yormak overdo f.
aşırı heyecanlandırmak freak f.
aşırı çoğalmak grow rife f.
aşırı bir şekilde davranmak carry on f.
aşırı çaba sarfetmek bend over backwards f.
aşırı boyutlara varmak (kötü bir durum) run rampant f.
birini aşırı derecede övmek praise someone to the skies f.
aşırı doldurmak overfill f.
bir şeylerin aşırı miktarda olması sıkışık/zor bir duruma sokmak swamp f.
aşırı istemek hold out for f.
aşırı tutumlu olmak scrimp f.
aşırı gitmek overstep the mark f.
aşırı önlem almak bend over backwards f.
aşırı bir özenle bakmak baby f.
aşırı doyurmak supersaturate f.
aşırı zorlamak overstrain f.
aşırı yüklenmek overtax f.
aşırı güç sarfederek çekmek pull along f.
aşırı güç sarfederek çekmek shlep f.
aşırı derecede zorlamak (vücudun bir organını) overtax f.
aşırı yormak overstrain f.
aşırı ısınmak be worn out f.
piyasayı aşırı miktarda mala boğmak glut the market with f.
aşırı çok bulunmak superabound f.
aşırı hassas davranmak sentimentalise f.
aşırı aşınmak overwear f.
aşırı miktarda tüketmek (uyuşturucu/alkol vb) excessorise f.
aşırı önlem almak crack down f.
aşırı sevinmek feel extremely happy f.
aşırı sevinmek feel great joy f.
aşırı sevinmek jump for joy f.
aşırı alkol içmek drink alcohol to excess habitually f.
aşırı hasar görmek suffer extensive damage f.
aşırı sevinmek rejoice f.
aşırı gitmek exceed the limit f.
aşırı gitmek go beyond bounds f.
aşırı gitmek overshoot the mark f.
aşırı efor sarfetmek overexert f.
aşırı çabalamak overexert f.
aşırı çaba sarfetmek overexert f.
aşırı derecede istemek badly want f.
aşırı derecede istemek really want f.
aşırı derecede istemek desperately want f.
birisine aşırı bağlılık göstermek carry a torch f.
aşırı şekilde ilgilenmek be deeply involved in f.
aşırı derecede istemek have an insatiable desire f.
aşırı istemek lust after f.
aşırı strese girmek stress out f.
aşırı sevmek overlove f.
aşırı aşık olmak overlove f.
aşırı duygusal davranmak hoke f.
bir alanda aşırı uzmanlaşmak overspecialize f.
aşırı heyecanlandırmak over-excite f.
aşırı yormak over-fatigue f.
kendini aşırı beğenmek get above oneself f.
aşırı yaşlanmak overage f.
aşırı fiyat vermek overbid f.
aşırı germek overstretch f.
aşırı ısıtmak overheat f.
aşırı kalabalık yapmak overcrowd f.
aşırı soğutmak undercool f.
aşırı şık giyinmek prink f.
aşırı sevmek dote f.
aşırı övmek overpraise f.
aşırı ısınmak overheat f.
aşırı iyimser olmak be pollyannaish f.
aşırı strese girmek undergo extreme stress f.
aşırı süslemek overembellish f.
aşırı endişelenmek worry excessively about f.
aşırı terlemek sweat profusely f.
aşırı benzetmek over-identify f.
(biriyle) aşırı özdeşleşmek overidentify f.
aşırı özdeşleştirmek overidentify with f.
aşırı benzetmek overidentify with f.
aşırı özdeşleştirmek over-identify f.
(biriyle) aşırı özdeşleşmek overidentify with f.
aşırı özdeşleştirmek overidentify f.
(biriyle) aşırı özdeşleşmek over-identify f.
aşırı benzetmek overidentify f.
aşırı hırslı olmak be overambitious f.
aşırı tepki göstermek overreact f.
aşırı tepki göstermek show an exaggerated response to something f.
aşırı tepki göstermek react too strongly f.
aşırı gelmek seem excessive f.
çocuklarına karşı aşırı derecede koruyucu olmak be too protective of one’s kids f.
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak have a strong interest in something f.
bir şeye aşırı/çok ilgi duymak be very interested in something f.
aşırı kilolu olmak be overweight f.
aşırı düşünmek overthink f.
aşırı ihtiyacı olmak be in dire need of f.
aşırı kişiselleştirmek overpersonalize f.
aşırı çoğalmak veya artmak overmultiply f.
aşırı yanıt vermek overresponse f.
aşırı/çok yemek binge f.
aşırı önem vermek attach particular importance to f.
fiyatları aşırı yükseltmek push the prices sky-high f.
aşırı yormak overextend f.
aşırı zorlamak overextend f.
aşırı öğrenmek overlearn f.
aşırı soğutmak overcool f.
aşırı hız cezası almak get speeding ticket f.
aşırı sıkıcı olmak be extremely boring f.
aşırı hassas davranmak sentimentalize f.
aşırı hassasiyet göstermek sentimentalise f.
bir alanda aşırı uzmanlaşmak overspecialise f.
aşırı derecede sevmek idolise f.
aşırı yalan söylemek outlie f.
çok/aşırı değişim göstermek overchange f.
aşırı taahhütde bulunmak overcommit f.
aşırı/fazla temsil etmek overrepresent f.
aşırı düzeltme yapmak over-correct f.
aşırı kesmek overcut f.
aşırı serin tutmak overcool f.
(valizi vb) aşırı doldurmak overpack f.
aşırı gerilime teslim olmak succumb to overstretch f.
aşırı avlamak overhunt f.
aşırı etkilemek overimpress f.
aşırı aydınlatılmak overlight f.
aşırı derecede benzerlik göstermek bear a striking similarity f.
fazla/aşırı sıkmak over-tighten f.
aşırı kullanmak abuse f.
aşırı tüketmek abuse f.
aşırı düşkünlük göstermek (yiyeceğe/içeceğe) overindulge f.
aşırı otlatmak overgraze f.
hayvanları, arazideki bitki örtüsü aşırı zarar görene kadar otlatmak overgraze f.
aşırı serbest abandoned f.
aşırı ilgi duymak be into f.
aşırı ilgili olmak/uğraşmak be into f.
aşırı derecede süslenmek camp f.
aşırı duygusal ya da abartılı davranmak camp f.
aşırı övmek adulate f.
birine karşı aşırı korumacı olmak nanny f.
aşırı çalıştırmak tire f.
aşırı derecede rahatsız etmek put one's teeth on edge f.
aşırı yıpratmak torture f.
kendini aşırı yormak trachle [scottish] f.
kendini aşırı yormak trauchle [scottish] f.
aşırı korkmak tremble [obsolete] f.
aşırı küçültmek ultraminiaturize f.
aşırı derecede minyatürleştirmek ultraminiaturize f.
aşırı soğutulmak undercool f.
aşırı süslemek encrust f.
aşırı ısıya maruz kalmak bake f.
aşırı miktarda fışkırtmak eruct f.
aşırı derecede uyuşturucu kullanmak bedrug f.
aşırı derecede pohpohlamak beflatter f.
aşırı yemek exceed [obsolete] f.
aşırı içmek exceed [obsolete] f.
aşırı yemek veya içmek bezzle [dialect] [uk] f.
aşırı nefret etmek overhate f.
aşırı romantiklık corniness i.
aşırı düşkünlük debauchedness i.
aşırı bolluk superabundance i.
aşırı kesinti slash i.
aşırı uysallık overconformity i.
aşırı isteklilik overambitiousness i.
aşırı nüfus overpopulation i.
aşırı koruma overprotection i.
kadında aşırı seks arzusu nymphomania i.
aşırı sevinç rapture i.
aşırı şişmanlık obesity i.
aşırı bilinirlik hyperawareness i.
sanayi dışı aşırı şehirleşme overurbanization i.
aşırı derecede küçük olan minuteness i.
yerkabuğundaki ani ve aşırı değişme cataclysm i.
aşırı azimlilik overzealousness i.
aşırı heyecan tizzy i.
aşırı hassaslık hypersensitiveness i.
aşırı özen fussiness i.
aşırı süs (fırfır/tül veya aksesuarlarla) froufrou i.
aşırı uç görüşteki kimse extremist i.
aşırı sekse düşkünlük lechering i.
aşırı bilgilenme infoglut i.
aşırı duygusallık sentimentality i.
aşırı derecede sevme idolization i.
aşırı hayranlık duyma idolization i.
aşırı bilgilenme information overload i.
aşırı basınç overpressure i.
aşırı düşkünlük fixation i.
aşırı gayretlilik overzealousness i.
aşırı heyecanlılık overzealousness i.
aşırı tiyatrovari olma hamminess i.
aşırı alınganlık oversensitiveness i.
aşırı resmilik punctilio i.
aşırı tutuculuk fundamentalism i.
aşırı uyarılma overstimulation i.
aşırı bağlılık apron strings i.
aşırı seks arzusu nymphomania i.
aşırı hareketlilik hypermobility i.
aşırı övme adulation i.
aşırı milliyetçi hareketler ultranationalist movements i.
aşırı dürüstlük hypercorrectness i.
aşırı sıkıntı heebie jeebies i.
aşırı yorulma overfatigue i.
aşırı uçlar extremes i.
aşırı bilinçlilik hyperconsciousness i.
aşırı talep excess demand i.
aşırı duygusallık schmaltz i.
kanunlara aşırı riayet eden kimse legalist i.
aşırı bağlılık fixation i.
aşırı duygu sergileme emoting i.
aşırı duygusallık slush i.
aşırı doğruluk hypercorrectness i.
aşırı sabırsızlık overeagerness i.
aşırı duyarlılık anaphylaxis i.
aşırı çalışma overactivity i.
aşırı duygusallık sob stuff i.
aşırı incelik preciosity i.
aşırı sevinç ecstasy i.
aşırı süs foofaraw i.
aşırı iştahlılık delectability i.
aşırı basınç excess pressure i.
aşırı bağnazlık overzealousness i.
aşırı istihdam over employment i.
aşırı koruma exaggerated care i.
aşırı sıcak gün scorcher i.
aşırı nüfuslu bölge congested area i.
aşırı duyarlılık idiosyncrasy i.
aşırı isteklilik overeagerness i.
aşırı yoksulluk beggary i.
aşırı sömürü over exploitation i.
aşırı tutucu fundamentalist i.
aşırı yeme overeating i.
aşırı milliyetçilik chauvinism i.
aşırı derecede yapılan bir şey spree i.
aşırı yük excess load i.
aşırı makyaj yapan kız ladyprimer i.
aşırı uykuculuk hypersomnia i.
birşeylerin aşırı yenmesi yüzünden bıkkınlık jadedness i.
aşırı dinci kimse religionist i.
aşırı tokluk repletion i.
aşırı titizlik punctiliousness i.
aşırı süs puffiness i.
aşırı zayıflık emaciation i.
aşırı derecede kendini beğenmişlik vainglory i.
aşırı sıcaklık temperature extreme i.
aşırı gururluluk vainglory i.
aşırı derece extreme i.
aşırı vücut ölçüsü flab i.
aşırı yükleme supercharging i.
dar görüşlü ve aşırı ahlakçı olma (cinsel konularda) prudery i.
aşırı hassasiyetlik hypersensitiveness i.
aşırı büyüme overgrowth i.
aşırı duygusallık gooeyness i.
uluslar aşırı şirketler multinational corporations i.
aşırı derecede soğuk gelidity i.
aşırı vurgulama overemphasis i.
aşırı hareketlilik hyperactivity i.
uluslar aşırı şirketler transnational companies i.
aşırı soğuk beklentisi fenomeni gore effect i.
aşırı istihdam overemployment i.
aşırı fiyat illegal price i.
aşırı faiz gombeen i.
aşırı duygusallık overemotionality i.
aşırı üstünlük supereminence i.
aşırı kullanım abuse i.
aşırı milliyetçi jingoist i.
aşırı hız düzeni overdrive i.
aşırı övgü puffery i.
aşırı istek passionate desire i.
aşırı derecede muhafazakar ultraconservative i.
aşırı tatlı dillilik unction i.
aşırı övgü puff i.
aşırı hırslılık overambitiousness i.
aşırı yoksulluk penury i.
aşırı cesaret temerity i.
şahsa gösterilen aşırı saygı personality cult i.
kurallara aşırı derecede bağlı olan amir martinet i.
aşırı yorgunluk overstrain i.
aşırı duygusallık mush i.
dar görüşlü ve aşırı ahlakçı kimse (cinsel konularda) prude i.
aşırı duygu sergileyen emoter i.
aşırı hassaslık oversensitiveness i.
aşırı sevinç frenzy i.
aşırı yemekten içmekten rahatsız olma liverishness i.
aşırı tutumluluk parsimony i.
aşırı korumacılık overprotectiveness i.
aşırı duygusal söz veya yazı slop i.
aşırı uç extreme end i.
aşırı borçluluk overindebtedness i.
aşırı uçların ortasındaki yol via media i.
aşırı hız excessive speed i.
aşırı bağımlılık overreliance i.
havanın aşırı nemli oluşu stickiness i.
sekse aşırı düşkünlük satyriases i.
aşırı istihdam overunemployment i.
aşırı tutkulu olma overambitiousness i.
aşırı yüksek faiz usury i.
aşırı milliyetçilik jingoism i.
aşırı hassaslaştırma sentimentalization i.
aşırı gurur hubris i.
aşırı heveslilik overambitiousness i.
aşırı titizlik queasiness i.
aşırı sağcı reactionary i.
aşırı drenaj excessive drainage i.
aşırı sömürü superexploitation i.
aşırı hassaslık sentimentality i.
aşırı övgü adulation i.
aşırı heveslilik overzealousness i.
aşırı duyarlılık oversensitiveness i.
aşırı yükleme overcharge i.
aşırı yorgunluk overfatigue i.
aşırı duyarlık sentiment i.
aşırı çok renklilik overdiversification i.
aşırı kapasite excess capacity i.
aşırı gurur vanity i.
aşırı doyma supersaturation i.
aşırı miktar glut i.
aşırı yönetilen toplum overmanaged society i.
aşırı doldurma kompresörü supercharger i.
aşırı öven kimse puffer i.
aşırı tutucu kimse fundamentalist i.
antik fizyolojiye göre aşırı sinir ve asabiyete neden olduğu düşünülen dört etkenden biri yellow bile i.
aşırı üretim overproduction i.
aşırı havalı ve kibirli insanlar için kullanılan bir lakap jenkins i.
insanlardan aşırı derecede korkan kimse anthropophobiac i.
aşırı faiz usury i.
aşırı titizlenme niggling i.
hırslı ve maddi şeylere aşırı önem veren meslek sahibi genç yuppy i.
allahın gazabına uğramaktan aşırı korkma theophobia i.
allahtan aşırı korkma theophobia i.
aşırı yüksek faizle para verme veya alma shylocking i.
aşırı kalabalık encombrement (fr) i.
aşırı kız tepkisi gösterme (alışveriş, takı vb gördüğünde) girlgasm i.
aşırı yükleme overload i.
aşırı heyecan fever pitch i.
aşırı genelleme wild generalization i.
aşırı birikim overaccumulation i.
aşırı birikme overaccumulation i.
aşırı taşkınlık over exuberance i.
aşırı süslü gaudery i.
aşırı iştah gulosity i.
aşırı eleştiri excessive criticism i.
aşırı eleştiri hypercriticism i.
aşırı lüks yaşam highlife i.
aşırı risk alma taking extreme risk i.
aşırı makyaj makeover i.
aşırı hız yapan sürücü speeder i.
aşırı vurgulama excessive emphasis i.
aşırı külfet great expense i.
aşırı suçlu olma durumu criminousness i.
aşırı kilo excess weight i.
aşırı külfet excessive burden i.
aşırı güzellik raw beauty i.
ameliyat ile vücuttan aşırı yağların alınması liposuction i.
aşırı uzay hyperspace i.
aşırı uç either of the extreme ends of the political spectrum i.
aşırı çaba overexertion i.
aşırı efor overexertion i.
aşırı soğuk extreme cold i.
aşırı gelişme overdevelopment i.
aşırı milliyetçi jingo i.
aşırı yemek veya içmek sonucunda rahatsızlanmış kimse cropsick i.
aşırı tepki overreaction i.
aşırı reaksiyon overreaction i.
aşırı reaksiyon gösterme overreacting i.
aşırı basınç ölçer overpressure meter i.
aşırı tepki gösterme overreacting i.
aşırı mutluluk ecstasy i.
çocuklarını aşırı serbest bırakan aile permissive parent i.
aşırı yük abnormal load i.
aşırı eleştiri zoilism i.
aşırı büyüme hypertrophy i.
aşırı abartılı olma durumu theatricality i.
aşırı heyecanlanma superexcitation i.
aşırı heyecanlanma overexcitement i.
aşırı heyecan superexcitation i.
aşırı heyecan exaltation i.
aşırı heyecanlanma exaltation i.
aşırı heyecan overexcitement i.
aşırı sevgi overlove i.
aşırı özen great care i.
aşırı ehemmiyet great care i.
aşırı dikkat great care i.
aşırı sevgi excessive love i.
aşırı kıskançlık extreme jealousy i.
aşırı kıskançlık intense jealousy i.
aşırı yükseliş huge rise i.
aşırı yükseliş enormous increase i.
aşırı yükselme massive rise i.
aşırı yükselme extreme increase i.
aşırı yükseliş extreme increase i.
aşırı yükselme huge rise i.
aşırı sorumluluk weighty responsibility i.
aşırı sorumluluk great responsibility i.
aşırı sorumluluk heavy responsibility i.
aşırı yükseliş massive rise i.
aşırı sorumluluk awesome responsibility i.
aşırı yükselme enormous increase i.
aşırı iyimser ever the optimist i.
aşırı endişelilik solicitousness i.
aşırı ilgililik solicitousness i.
aşırı özen solicitousness i.
aşırı zalimlik enormity i.
aşırı yük excessive load i.
aşırı heyecan excitability i.
bir alanda aşırı uzmanlaşma overspecialization i.
aşırı şişmanlık fatty degeneration i.
aşırı para harcayan kimse free-spender i.
-e aşırı düşkünlük mania for i.
aşırı milliyetçi hundred-percenter i.
aşırı bağımlılık over-reliance i.
aşırı kilo over-weight i.
aşırı nüfus over-population i.
aşırı soğuma over-cooling i.
aşırı enformasyon information overload i.
bir şeyin aşırı derecede yapıldığı süre binge i.
aşırı ilgi fetish i.
aşırı uçta olma extremism i.
aşırı sevgi adoration i.
aşırı yandaş lunatic fringe i.
aşırı uyarılma overexcitation i.
aşırı büyüme outgrowth i.
aşırı gerilme overstress i.
aşırı ısıtma overheating i.
aşırı koruyucu aile helicopter parents i.
aşırı uyma/uyum gösterme overfitting i.
aşırı miktar surfeit i.
aşırı miktar overabundance i.
aşırı bolluk overabundance i.
aşırı israf excessive wastage i.
aşırı samimiyet overfamiliarity i.
aşırı yakınlık overfamiliarity i.
aşırı nüfus artışı overpopulation i.
aşırı savurganlık over-lavishness i.
aşırı müsriflik over-lavishness i.
aşırı zalimlik extreme cruelty i.
aşırı uçtaki kimse extremist i.
aşırı acımasızlık extreme cruelty i.
aşırı uçlarda yaşayan kimse extremist i.
aşırı yoksulluk great poverty i.
aşırı müsamaha excessive indulgence i.
aşırı yoksulluk severe poverty i.
aşırı yoksulluk extreme poverty i.
aşırı hoşgörü overindulgence i.
aşırı müsamaha overindulgence i.
aşırı hoşgörü excessive indulgence i.
aşırı yoksulluk destitution i.
aşırı denetim over-monitoring i.
aşırı övme overselling i.
aşırı izleme over-monitoring i.
aşırı kontrol over-monitoring i.
budizme göre insanın aşırı istek ve tutkularından kurtularak eriştiği salt mutluluk durumu nirvana i.
özellikle maratoncuların yarışın sonuna doğru hissettikleri aşırı endorfin salgılanmasından kaynaklanan coşku hali runner's high i.
aşırı doğrulama overjustification i.
aşırı önlemler desperate measures i.
aşırı önlem desperate measure i.
aşırı kumarbaz compulsive gambler i.
aşırı bitkinlik utter exhaustion i.
aşırı devamsızlık excessive absenteeism i.
aşırı devamsızlık excessive absence i.
aşırı takviye excessive reinforcement i.
aşırı davranış extreme behaviour i.
aşırı uyarılma over-arousal i.
aşırı uyarılma overarousal i.
aşırı güvenme overreliance i.
aşırı soğuk the extreme cold i.
aşırı koruma excessive protection i.
aşırı hırs excessive ambition i.
aşırı uzanım overextension i.
çevirinin aşırı edebi kullanımlar nedeniyle dilbilgisi kurallarına uymayacak hale gelmesi translationese i.
çevirinin aşırı edebi kullanımlar nedeniyle dilbilgisi kurallarına uymayacak hale gelmesi translatese i.
aşırı derecede özgürlük isteği eleutheromania i.
aşırı özgürlük/serbestlik/keyfilik overpermissiveness i.
aşırı bağlılık overdependence i.
aşırı bağımlılık overdependence i.
aşırı titizlik squeamishness i.
aşırı güç excessive power i.
aşırı iş yükü work overload i.
kurulu düzeni reddeden aşırı özgürlükçü hayat tarzını benimsemiş kişi hipster i.
aşırı vergi koyma overtaxing i.
aşırı yükleme overtaxing i.
aşırı hassasiyet slushiness i.
aşırı cevap overresponse i.
aşırı yanıt overresponse i.
atalara/geleneklere aşırı bağlı olma/hayranlık duyma durumu filiopietistic i.