abundant and disheveled hair - Türkçe İngilizce Sözlük