akıllı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

akıllı"akıllı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 48 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
akıllı smart s.
akıllı intelligent s.
akıllı clever s.
akıllı wise s.
General
akıllı wiser i.
akıllı astute s.
akıllı understanding s.
akıllı sensible s.
akıllı prudent s.
akıllı keen s.
akıllı knowledgeable s.
akıllı sane s.
akıllı discreet s.
akıllı sapiential s.
akıllı sagacious s.
akıllı clever s.
akıllı wise s.
akıllı on the ball s.
akıllı intellectual s.
akıllı spiritual s.
akıllı witty s.
akıllı clearheaded s.
akıllı shrewd s.
akıllı sparkling s.
akıllı bright s.
akıllı luminous s.
akıllı reasonable s.
akıllı sapient s.
akıllı knowing s.
akıllı cute s.
akıllı judicious s.
akıllı sage s.
akıllı brainy s.
akıllı longheaded s.
akıllı acute s.
akıllı able-minded s.
akıllı well-advised s.
akıllı canny s.
akıllı politic s.
akıllı clear-headed s.
Idioms
akıllı all there
akıllı quick on the uptake
Slang
akıllı egghead
Law
akıllı prudent
akıllı rational
Technical
akıllı brainy
Telecom
akıllı smart
Medical
akıllı rational

"akıllı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 261 sonuç

Türkçe İngilizce
General
akıllı geçinmek pass for a wise man f.
akıllı davranmak act wisely f.
akıllı adımlar atmak take smart steps f.
akıllı/zeki geçinmek act as if he/she was smart f.
akıllı tasarım intelligent design i.
akıllı kimse intellect i.
sivri akıllı clever dick i.
akıllı insan sensing person i.
sivri akıllı smart aleck i.
akıllı kimse intelligence i.
akıllı kontrol sistemleri intelligent control systems i.
akıllı bulmaca smart puzzle i.
akıllı kart smartcard i.
akıllı ve yaşlı öğüt verici kimse nestor i.
akıllı malzemeler smart materials i.
akıllı yapı smart structures i.
akıllı el smart hand i.
akıllı el clever hand i.
akıllı ev sistemi smart home system i.
akıllı bomba smart bomb i.
akıllı tahmin educated guess i.
akıllı telefon smart phone i.
akıllı güç smart power i.
akıllı ev teknolojisi smart home technology i.
akıllı sistemler smart systems i.
akıllı para the smart money i.
akıllı tahta interactive whiteboard i.
akıllı telefonlardan önceki telefon grubu feature phone i.
akıllı telefon özelliğine sahip olmayan sadece temel özelliklere sahip cep telefonu feature phone i.
akıllı telefon dışında kalan temel fonksiyonlu cihaz feature phone i.
akıllı giysiler smart clothes i.
akıllı tahta smart board i.
akıllı durak smart stop i.
akıllı silgi smart eraser i.
akıllı oyuncu smart player i.
akıllı ev uygulaması smart home application i.
akıllı fabrika smart factory i.
akıllı telefon çekim gücü smartphone reception i.
akıllı gözlük ile sipariş toplama pick vision i.
akıllı uslu soberminded s.
akıllı ve çabuk kavrayan apt s.
sivri akıllı smart alecky s.
en akıllı wisest s.
akıllı uslu wise s.
daha akıllı wiser s.
çok akıllı perspicacious s.
akıllı uslu well-advised s.
hem güzel hem akıllı both beautiful and smart s.
en zeki/akıllı the cleverest s.
daha zeki/akıllı cleverer s.
sivri akıllı bright spark s.
akıllı bir şekilde wittily zf.
akıllı bir şekilde brainily zf.
akıllı bir şekilde clearheadedly zf.
akıllı bir şekilde understandingly zf.
akıllı olarak knowledgeably zf.
çok akıllı bir biçimde sagaciously zf.
akıllı bir şekilde clear-headedly zf.
Proverb
akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer he who hesitates is lost
erken yatmak erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
hem aşık hem akıllı olunmaz one cannot love and be wise
Colloquial
sivri akıllı a bright spark
akıllı sözler pearls of wisdom
akıllı olmayan eski model cep telefonu dumbphone
akıllı olmayan eski model cep telefonu dumb phone
Idioms
akıllı olmak have one's head screwed on the right way
kendini akıllı sanma ya da gösterme clever clever
akıllı olmak have a good head on one's shoulders
akıllı olmak have a head on one's shoulders
yarım akıllı a half-wit
çok akıllı smart as a whip
akıllı bomba a smart bomb
akıllı tahmin an educated guess
sadece güzel/yakışıklı değil (akıllı da) not be just a pretty face
(karşı cinsin ilgisini çeken) zeki/akıllı ve çekici kimse the thinking man's/woman's crumpet
zehir gibi akıllı olmak have a mind as sharp as a steel trap
akıllı uslu durmak behave themselves
çok zeki/akıllı biri (one) smart apple
Speaking
güzel olduğu kadar akıllı da smart as well as beautiful
akıllı bir adama benziyor he sounds like a smart man
akıllı ol (ayağını denk al)! watch your step!
Slang
çok akıllı brainbox
akıllı görünmeye çalışan kimse a clever dick (brit)
yarım akıllı half wit
akıllı geçinmek play the smart-ass
Trade/Economic
akıllı kart smart card
akıllı tüketici smart consumer
akıllı büyüme smart growth
akıllı ambalaj intelligent packaging
akıllı paketleme smart packaging
akıllı paketleme intelligent packaging
akıllı ambalaj smart packaging
akıllı sözleşme smart contract
Politics
akıllı adamlar komitesi committee of wisemen
akıllı bomba smart bomb
akıllı güç smart power
Technical
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı sayaç smartmeter
akıllı yön bulma sistemi navigation
akıllı pil sürücüsü smart battery driver
akıllı terminal intelligent terminal
algılayıcı ağları akıllı bağımsız yer sensörleri sensor networks intelligent unattended ground sensors
akıllı profil intelligent profile
akıllı vida self tapping screw
akıllı çip smart chip
akıllı üretim smart production
akıllı dağıtılmış sistem smart-distributed system
akıllı şebeke smart grid
akıllı güvenlik smart security
akıllı araç smart tool
akıllı varlık sensörü intelligent presence sensor
şifrematik (akıllı anahtar) authentication token
şifre üreteci (akıllı anahtar) authentication token
şifrematik (akıllı anahtar) cryptographic token
şifrematik (akıllı anahtar) security token
şifre üreteci (akıllı anahtar) security token
şifre üreteci (akıllı anahtar) hardware token
şifre üreteci (akıllı anahtar) cryptographic token
şifrematik (akıllı anahtar) hardware token
akıllı valf konumlayıcısı smart valve positioner
akıllı valf konumlayıcısı intelligent valve positioner (iso terms)
enerji akıllı tasarım energy-smart design
yarı akıllı semi-smart
yarı akıllı semi-intelligent
akıllı valf smart valve
akıllı hız asistanı intelligent speed assistance (isa)
opaklaşabilen akıllı cam smart glass/privacy glass
Computer
akıllı etiket menüsü smart tag menu
akıllı kartlar smart cardssmart cards
akıllı etiket smart tag
akıllı pil smart battery
akıllı tırnaklar smart quotes
akıllı kart kişisel kimlik numarası pın smart card pin
akıllı kart doğrulama hatası smart card authentication failure
akıllı titreme smart dithering
akıllı kurtarma smart recovery
akıllı kartlar smart cards
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı etiket dosyası smart tag file
akıllı etiketler smart tags
akıllı sürücü smart drive
düz tırnakları ‘akıllı tırnaklar’ ile straight quotes with ‘smart quotes’
akıllı kesme ve yapıştırma kullan use smart cut and paste
akıllı kartımı kullan use smart carduse smart card
akıllı kesme ve yapıştırmayı kullan use smart cut and paste
düz tırnakları akıllı tırnaklarla değiştir replace straight quotes with smart quotes
düz tırnakları akıllı tırnaklara çevir change 'straight quotes' to ‘smart quotes’
akıllı kart chip card
akıllı tırnakları devre dışı bırak disable smart quotes
akıllı duyucu intelligent sensor
akıllı terminal intellegint terminal
akıllı dil intelligent language
akıllı uçbirim intelligent terminal
akıllı terminal intelligent terminal
akıllı tuş smart key
akıllı harici cihaz arayüzü intelligent peripheral interface
akıllı arayüz modülü intelligent interface module
akıllı sektör araması sector-wise search
akıllı araç çubuğu smart toolbar
Informatics
akıllı ağ intelligent network
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı ev smart home
akıllı ev intelligent home
akıllı tırnak imi smart quotes
akıllı tırnaklar smart quotes
akıllı kart smart card
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı uçbirim intelligent terminal
akıllı priz intelligent electrical outlet
akıllı veritabanı intelligent database
akıllı pil smart battery
akıllı aygıt smart device
akıllı robot intelligent robot
akıllı malzeme smart material
akıllı kart okuyucu smart card reader
akıllı kontrol intelligent control
akıllı alet intelligent instrument
akıllı pil sürücüsü smart battery driver
akıllı arayüz intelligent interface
akıllı anten smart antenna
akıllı kart microcircuit card
akıllı algılayıcı smart sensor
akıllı üstlenici intelligent agent
akıllı işletim izleme intelligent execution monitoring
akıllı veri toplama cihazı intelligent data acquisition device
Telecom
akıllı şebeke intelligent network
akıllı telefon smartphone
akıllı şebeke uygulamaları intelligent network applications
akıllı şebeke uygulama protokolü intelligent network application protocol
akıllı etiket sistemi smart label system
akıllı şebeke kullanıcı tarafı intelligent network user part
akıllı uçbirim intelligent terminal
akıllı alışveriş aracı intelligent shopping agent
akıllı ulaşım sistemleri intelligent transportation systems
akıllı uçbirim smart terminal
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı kart smart card
akıllı etiket smart tag
akıllı çevre elemanı intelligent peripheral
akıllı veri tabanı intelligent database
akıllı araç karayolu sistemleri intelligent vehicle highway systems
akıllı çoklayıcı intelligent multiplexer
ileri akıllı şebekeler advanced intelligent networks
telsiz akıllı şebekeler wireless inteligent networks
Electric
akıllı elektronik cihaz intelligent electronic device
akıllı şebeke smart grid
Textile
akıllı tekstil smart textile
Construction
akıllı bina intelligent building
akıllı bina smart building
Automotive
dizel akıllı modülü diesel smart module
akıllı seyrüsefer kontrol tali sistemi intelligent cruise control subsystem
yolcu bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu passenger compartment fuse box/smart junction box
yük bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu load compartment fuse box/smart junction box
akıllı aktif yalpa kontrol ve stabilizasyon sistemi intelligent active roll control roll stabilization system
akıllı akü şarj aleti smart battery charger
akıllı anahtar intelligent key
akıllı anahtar düzeni smart key system
akıllı anahtarlama birimi intelligent switching unit
akıllı anahtarsız giriş ve çalıştırma düzeni smartpass keyless entry and starting system
akıllı bağlantı kutusu smart junction box
akıllı batarya intelligent battery
akıllı cam smart glass
akıllı çoklu bilgi ekranı intelligent multi-information display
akıllı değişken supap zamanlama ve açılımı variable valve timing and lift with intelligence
akıllı değişken supap zamanlama variable valve timing with intelligence
akıllı emniyet kemeri smart belt
akıllı far kontrolü intelligent headlight control
akıllı giriş smart access
akıllı hız destek düzenleri intelligent speed assistance systems
akıllı hız uyarı düzeni intelligent speed alert
akıllı kart smart card
akıllı otoyol smart motorway
akıllı park freni smart parking brake
akıllı park freni smart parking brake
akıllı park sonarı intelligent clearance sonar
akıllı telefon smartphone
akıllı ulaşım altyapısı intelligent transportation infrastructure
akıllı ve yenilikçi araç elektronik kontrol düzeni intelligent and innovative vehicle electronic control system
elektrik tahrikli akıllı fren düzeni electric driven intelligent brake system
basit akıllı park desteği simple intelligent park assist
basmalı marşlı akıllı anahtar intelligent key with push button ignition
basmalı marşlı akıllı giriş intelligent access with push button start
akıllı değişken supap zamanlama smart variable valve timing
güvenli ve akıllı hareketlilik safe and intelligent mobility
Traffic
akıllı bilet smart ticket
Medical
akıllı ilaçlar smart drugs
Psychology
kıt akıllı feebleminded
sert akıllı tough-minded
Food Engineering
akıllı ambalaj intelligent package
Agriculture
akıllı gübre smart fertilizer
Social Sciences
insanların akıllı telefonlarına gömülüp yanındakilerle ilgilenmemesi phubbing
karşısındaki kişiyi yoksayıp (akıllı) telefonuyla ilgilenen kimse phubber
aslında, normalde akıllı (mâkul) insanlar otherwise intelligent people
Education
akıllı tahta smart board
Military
vektör akıllı harita vector smart map
akıllı kart smart card
akıllı terminal intelligent terminal
Printery
programlanabilir akıllı kontrol cihazı programmable logic controller
programlanabilir akıllı kontrolör programmable logic controller
Abbreviation
akıllı tahta iwb (interactive whiteboard)
British Slang
zeki/akıllı tip egghead