alternating current relay - Türkçe İngilizce Sözlük