an effective crisis management - Türkçe İngilizce Sözlük