anticipated ration strength - Türkçe İngilizce Sözlük