apply inefficient remedy - Türkçe İngilizce Sözlük