askerlik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

askerlik"askerlik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
askerlik military service i.
General
askerlik enlistment i.
askerlik soldiery i.
askerlik draft i.
askerlik recruitment i.
askerlik military service i.
askerlik service i.
askerlik soldiership i.
Military
askerlik soldiering i.

"askerlik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 149 sonuç

Türkçe İngilizce
General
askerlik hizmetini bitirmek complete one's military service f.
askerlik yapmak bear arms f.
askerlik yapmak soldier f.
askerlik yapmak serve one's time f.
askerlik yapmak do one's military service f.
askerlik yapmak do military service f.
askerlik anılarından bahsetmek talk about military memoirs f.
askerlik anılarını anlatmak talk about military memoirs f.
askerlik anılarından bahsetmek talk about one’s army days f.
askerlik anılarını anlatmak talk about one’s army days f.
askerlik yapmak serve in the army f.
askerlik yapmak carry arms f.
askerlik çağı military age i.
mecburi askerlik conscription i.
savaşa karşı olduğu için askerlik yapmayı reddeden kimse conscientious objector i.
askerlik işlemi military recruiting process i.
askerlik işlemleri registration procedures for military service i.
askerlik çağrısı conscription i.
askerlik şubesi recruiting office i.
derebeylik devrinde şövalyelerden askerlik hizmeti yerine alınan vergi escuage i.
bedelli askerlik military service by payment i.
askerlik hizmeti active service i.
askerlik işlemleri recruitment procedures i.
zorunlu askerlik draft i.
bedelli askerlik partially exempted paid military service i.
askerlik yapmayı reddeden kimse conscientious objector i.
askerlik durumu military service i.
askerlik yoklaması roll call i.
şövalyelerden askerlik yerine alınan vergi scutage i.
askerlik yapan kadın servicewoman i.
askerlik arkadaşı army friend i.
zorunlu askerlik compulsory military service i.
askerlik görevi military duty i.
askerlik kanunu military service law i.
askerlik görevi military service i.
askerlik görevi duty in the armed forces i.
askerlik süresi length of military service i.
askerlik süresi duration of military service i.
askerlik hizmeti national service i.
askerlik anıları army memories i.
askerlik anıları army anecdotes i.
askerlik anıları army day anecdotes i.
askerlik anıları military memoirs i.
askerlik anısı military memoir i.
askerlik anıları military anecdotes i.
askerlik yapmak istemeyen kimse conchy i.
askerlik kağıtları call-up papers i.
bedelli askerlik ücreti commutation fee i.
askerlik hizmeti camp i.
askerlik hayatı camp i.
askerlik hizmeti active duty i.
Phrasals
faal askerlik görevine çağırmak call up f.
faal askerlik görevine çağırmak call someone up f.
Idioms
ben de (askerlik/annelik) yaptım bilirim know what it is to be (something) f.
askerlik yapmak see service f.
biriyle askerlik yapmak serve with someone f.
yurt dışında askerlik hizmetinde in country s.
Speaking
askerlik yıllarında during his years in the army expr.
Trade/Economic
askerlik hizmeti planı military service plan i.
Law
zorla askerlik yapmak do a forced military service f.
askerlik şubesi draft office i.
askerlik kanunu military law i.
zorunlu askerlik görevi mandatory military duty i.
Politics
askerlik mükellefiyeti compulsory military service i.
askerlik hizmeti national service i.
askerlik borcu national service i.
askerlik ruhu militarism i.
askerlik yükümlülüğü national service i.
askerlik yükümlülüğü compulsory military service i.
bedelli askerlik paid military service i.
zorunlu askerlik the draft i.
zorunlu askerlik görevi compulsory military service i.
zorunlu askerlik compulsory military service i.
Psychology
askerlik ruhbilimi military psychology i.
Social Sciences
türk ordusunda askerlik yapan arnavut arnaut i.
History
antik sparta'da askerlik hizmetine ödül olarak devletçe özgür bırakılan köle neodamode i.
anglosakson'lar zamanında ingiltere’de askerlik hizmeti karşılığında kral tarafından toprak verilen hür vatandaş thane i.
anglosaksonlar zamanında ingiltere’de askerlik hizmeti karşılığında kral tarafından toprak verilen hür vatandaş thegn i.
Military
askerlik hizmeti yapmak trail a pike f.
askerlik yapmaya elverişli olmamak be not eligible to serve in the military f.
askerlik yapmaya elverişli olmamak be ineligible to serve in the military f.
askerlik yapmaya elverişli olmamak be not eligible for military service f.
bedelli askerlik yapmak buyout f.
askerlik raporu emri call-up i.
askerlik rütbesi rating i.
karada askerlik yapmaları için bir araya getirilen denizci veya deniz piyadesi topluluğu naval brigade i.
askerlik süresi term of enlistment i.
askerlik süresi time i.
askerlik süresi tour i.
zorunlu askerlik yapan vatandaşlardan kurulmuş eğitimli grup train band i.
askerlik şubesi recruiting and induction office i.
askerlik şubesi reception centre i.
askerlik baş öğretmeni professor of military science i.
askerlik şubesi komutanlığı (abd) military entrance processing command i.
askerlik şubesi induction station i.
askerlik şubesi induction center i.
askerlik şubesi induction centre i.
askerlik hizmeti national service i.
askerlik şubesi recruiting office i.
askerlik görevi military duty i.
askerlik dairesi army recruiting office i.
askerlik hizmetinden muafiyet belgesi certificate of exemption from military service i.
askerlik şubesi military entrance processing station i.
askerlik yaşı draft age i.
askerlik yoklamasından kaçma draft evasion i.
abd'de kur’a ile askerlik sistemi selective service system i.
askerlik rütbesi military rating i.
askerlik cüzdanı military service book i.
askerlik çağı draft age i.
askerlik rütbesi military rank i.
askerlik muafiyet belgesi certificate of exemption from military service i.
askerlik rütbesi paygrade i.
askerlik hizmeti military service i.
askeri bir geçmişi olmayıp çeşitli sebeplerle askermiş gibi davranıp askerliği sırasında ödüllendirildiğini veya olmayan askerlik anılarını anlatan insanların yaptığı eylem stolen valor i.
askerlik bilimi military science i.
askerlik celp kağıdı draft card i.
askerlik daire başkanlığı army recruiting office i.
askerlik hukuku articles of war i.
askerlik ruhu militarism i.
askerlik sanatı ve bilimi military art and science i.
askerlik şerefine aykırı hareket conduct prejudicial to the service i.
askerlik şubesi başkanlığı military entrance processing command i.
bedelli askerlik geliri revenue from military service compensation fee i.
bedelli askerlik shortened military service through payment i.
deniz askerlik numarası navy serial number i.
dövizli askerlik military service in exchange for foreign currency i.
dövizli askerlik military service in foreign exchange i.
ek askerlik eğitimi continuation military training i.
gönüllü askerlik ikramiyesi enlisted allowance i.
hava kuvvetleri askerlik numarası air force serial number i.
kısa dönem askerlik short term military service i.
mecburi askerlik hizmeti conscription i.
mecburi askerlik görevi compulsory military service i.
mecburi askerlik hizmeti compulsory military service i.
ordu askerlik numarası army serial number i.
silahlı kuvvetler askerlik şubesi armed forces induction station i.
tek tip askerlik standard military service i.
tek tip askerlik uniform military service i.
temel askerlik eğitimi basic military training i.
uzun dönem askerlik (hizmeti) long-term military service i.
(barış zamanı) zorunlu/mecburi askerlik görevi peacetime conscription i.
zorunlu askerlik conscription i.
askerlik hizmeti arms i.
temel askerlik eğitimi basic i.
muvazzaf askerlik hizmeti için uygun olmayan noneffective s.
muvazzaf askerlik hizmeti için yetersiz noneffective s.
askerlik hizmetine elverişsiz noneffective s.
zorunlu askerlik karşıtı antidraft [us] s.
askerlik karşıtı antidraft [us] s.